Český hudební slovník osob a institucí

Alovisi, Giovanni Battista

Charakteristika: Skladatel


Alovisi, Giovanni Battista, řeholní skladatel, narozen patrně na přelomu 16. a 17. století, Bologna.
 
Byl členem minoritského řádu, hudební skladatel a sekretář Maxmiliana Dietrichsteina, kterému věnoval dvanáct antifon ke cti P. Marie Mikulovské Corona Stellarum (1637) a sbírku deseti litanií Vellus aureum (1640). Oba tisky uloženy ve Vratislavi (Wrocław). Představitel rané barokní hudby s novými slohovými podněty.

Literatura:

PHSN.
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 14.4.2009