Český hudební slovník osob a institucí

Brosius Horštejnský z Horštejna, Šimon

(psán též Brož)
Charakteristika: biskup a skladatel chrámové hudby

Datum narození/zahájení aktivity: datum a místo narození není známo
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 13.1.1642

Brosius Horštejnský z Horštejna, Šimon,ThDr.(psán též Brož), biskup a skladatel chrámové hudby, narozen v Horšovském Týně (datum narození není doloženo), zemřel 13. 1. 1642, Praha.

 

Patřil do pražského jezuitského řádu. 20. prosince 1626 se stal biskupem pražské diecéze a titulárním arcibiskupem v Trabzonu (Turecko). Vysvěcen byl ve Vídni kardinálem Arnoštem Vojtěchem z Harrachu, obřadu byl přítomen i císař Ferdinand II. s celou rodinou.

O tom, že se věnoval chrámové hudbě, víme z dochovaného nápěvu v životopise svatého Vojtěcha Rosa boemica (autor Matěj Benedikt Boleloucký), který je přepracovanou verzí Brosiovy písně Hospodine, pomiluj ny s doprovodem generálbasu. Tato verze vešla ve známost jako Píseň svatého Vojtěcha a sloužila mimo jiné jako propagační nástroj protireformace katolické církve (její text přeložil Brosius Horštejnský do latiny). Píseň byla zapsána i v Kancionále českém Matěje Václava Šteyera (1683). Nápěv inspiroval české skladatele i dlouho poté; použil jej Antonín Dvořák ve svém oratoriu Svatá Ludmila nebo Leoš Janáček v kantátě Hospodine.


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Konrád, Karel: Dějiny posvátného zpěvu staročeského (Praha 1893, s. 29).

Štědroň, Bohumír: Staré české písně (Brno 1940).

Nejedlý, Zdeněk: Dějiny husitského zpěvu (Praha 1954, s. 411).

Kettner, Jiří: Dějiny pražské arcidiecéze v datech (Praha 1993, s. 241).

 

Klára Kolofíková


Datum poslední změny: 23.6.2015