Český hudební slovník osob a institucí

Hřímalý, Jan

(Gržimali, Ivan Vojcechovič; Grzhimali, Ivan Voitsekhovich)
Charakteristika: Houslista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 13.4.1844
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 11.1.1915

Hřímalý, Jan (psán Ivan Vojcechovič Gržimali, Ivan Voitsekhovich Grzhimali), houslista a hudební pedagog, narozen 13. 4. 1844, Plzeň, zemřel 11. 1. 1915, Moskva (Rusko).

 

Syn Vojtěcha Hřímalého. Ve svých šesti letech se začal věnovat hře na housle, ve studiu pak pokračoval v letech 1855–61 na pražské konzervatoři pod vedením Mořice Mildnera. Rok po absolutoriu získal místo koncertního mistra opery v Amsterodamu, kde setrval do roku 1868. V roce 1869 přesídlil do Ruska vyučovat housle a komorní hru na carskou konzervatoř v Moskvě. Oženil se s Isabellou Laubovou, dcerou profesora zdejší konzervatoře, Ferdinanda Lauba. Po něm v roce 1874 místo profesora převzal a učil tu až do své smrti. Z jeho žáků lze jmenovat například Josefa Kotka, Reinholda Glièra, Issaye Barmase, Alexandera Pečnikova a další. Mimo to vykonával funkci koncertního mistra carské hudební společnosti a téměř třicet byl prvním houslistou v Kvartetu carské hudební společnosti (Kvartět impratorskogo russkogo muzykalnogo obščestva). Vystupoval též se svými bratry v Kvartetu bratří Hřímalých (Jan – první housle, Vojtěch – druhé housle, Bohuslav – viola, Jaromír – violoncello). Jako interpret propagoval novoruskou školu, mocnou hrstku a zejména díla Pjotra Iljiče Čajkovského. Napsal instruktivní skladby Doppelgriff-Übungen, Tonleiter studien a nově vydal Mazasovu houslovou školu. K čtyřicetiletému výročí umělecké a pedagogické činnost obdržel od konzervatoře čestný diplom a bronzové poprsí Beethovena, na jeho počest hudební společnost založila stipendium pro chudé žáky.


Literatura:

Ι. Lexika

OSN.

MSN.

PHSN.

ČSHS.

Malá československá encyklopedie. II. D–Ch (Praha 1985).

 

ΙΙ. Ostatní

Bartoš, Josef: Prozatímní divadlo a jeho opera (Praha 1938).

Heran, Bohuš: Houslová škola pražské konzervatoře (in: 150 let pražské konzervatoře, Praha 1961, s. 79–80).

Budiš, Ratibor: Slavní čeští houslisté (Praha 1966, s. 76–82).

Žídek, František: Čeští houslisté tří století (Praha 1979).

 

Nikola Illeová


Datum poslední změny: 18.9.2012