Český hudební slovník osob a institucí

Šubert, František Adolf

Charakteristika: Prozaik, publicista, překladatel, režisér a organizátor hudebního dění

Datum narození/zahájení aktivity: 27.3.1849
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 8.9.1915

Šubert, František Adolf, prozaik, publicista, překladatel, režisér a organizátor hudebního dění, narozen 27. 3. 1849, Dobruška, zemřel 8. 9. 1915, Praha.

 

Studoval na gymnáziu v Hradci Králové (1860–68), kde redigoval školní časopis. Během středoškolského studia působil v ochotnickém divadle. V roce 1868 byl přijat na Filozofickou fakultu Karlovy univerzity. Po roce kvůli smrti otce studium ukončil a věnoval se literární činnosti a žurnalistice. Přispíval do katolického týdeníku Čech (1869–73), vojenského časopisu Žižka, stal se redaktorem staročeských listů Politik (1873–78), Brousek (1873–78) a Pokrok (1878–83), redigoval Osvětu (1908–11) a byl členem redakce Národní politiky (1909–15). Jako autor a redaktor přispěl ke vzniku Ottových Čech a redigoval Ottův Malý slovník naučný. Výrazně se angažoval ve veřejném životě. Působil ve funkcích tajemníka Českého klubu (od roku 1875), jednatele Spolku českých žurnalistů (1877–80), jednatele Ústřední matice školské (od roku 1881), ředitele České grafické společnosti Unie (1900–02). Na jeho popud byla na Jubilejní výstavě v Praze vytvořena divadelní expozice (1891) a uspořádána Národopisná výstava (1895). Za Českou akademii, Svatobor a Máj se zúčastnil v Paříži oslav stého výročí narození Viktora Huga (1902). Po návratu zorganizoval sbírku na stavbu divadla v Brně. V roce 1913 byl jmenován řádným členem České akademie, zúčastnil se založení Společnosti Jaroslava Vrchlického a stal se předsedou jejího muzejního sboru.

Od roku 1877 byl členem Spojeného družstva Národního divadla a v roce 1880 se stal členem výboru v novém staročeském Družstvu Národního divadla. V roce 1883 byl zvolen po Janu Nepomuku Maýrovi druhým ředitelem Národního divadla (12. března 1883 – 30. června 1900). V roce 1900 převzala vedení divadla mladočeská Společnost Národního divadla a třetím ředitelem byl zvolen Gustav Schmoranz. Po smrti Františka Ladislava Riegra se stal František Adolf Šubert předsedou staročeského Družstva Národního divadla, které v jeho čele dosáhlo vybudování druhého českého divadla (Divadlo na Vinohradech, 1907). Jeho prvním ředitelem byl zvolen František Adolf Šubert. Kvůli sporům s divadelními podnikateli v roce 1908 odešel. Ve své literární, žurnalistické a divadelně historické činnosti se věnoval zejména Národnímu divadlu. V literárním díle se dále zaměřil na dramatiky Václava Klimenta Klicperu, Ladislava Stroupežnického a herce Jindřicha Mošnu, Františka Kolára a Karla Šimanovského (edice Masky Národního divadla). Výrazně ovlivnil vývoj dramatu. Napsal první českou hru z dělnického prostředí (Drama čtyř chudých stěn) a jako první vytvořil davové drama (Probuzenci, Jan Výrava). Podílel se na založení Dělnických divadelních ochotníků československých v Kladně (1911).

V Národním divadle se postavil za dílo Bedřicha Smetany, které cílevědomě prosazoval. Pod jeho vedením byl rehabilitován Dalibor (5. prosince 1886) a realizovány smetanovské cykly (1893, 1899). Národní divadlo se úspěšně zúčastnilo Mezinárodní hudební a divadelní výstavy ve Vídni (1.–8. června 1892), na které sklidila úspěch zejména Prodaná nevěsta. Vedle Bedřicha Smetany prosazoval František Adolf Šubert další české skladatele (Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich, Josef Bohuslav Foerster, Karel Kovařovic). Ze světového repertoáru byla prováděna díla Richarda Wagnera, Giuseppe Verdiho, slovanských skladatelů (Pjotr Iljič Čajkovskij, Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov, Alexandr Sergejevič Dargomyžskij, Alexandr Porfirjevič Borodin) a dalších. V roce 1887 se uskutečnily mozartovské slavnosti. František Adolf Šubert připravoval zájezd do Petrohradu, Moskvy a Varšavy, ovšem tento počin se za jeho vedení neuskutečnil. Prosazoval představu Národního divadla přístupného pro všechny vrstvy obyvatelstva. Divadlo mělo přinášet vzdělání, zábavu, podporovat českou tvorbu a seznamovat veřejnost se zahraničními klasickými díly. Zavedl odpolední lidová představení se sníženým vstupným (návrh v roce 1886, poprvé až v roce 1893) a divadelní vlaky (od roku 1883), které svážely obecenstvo z venkova i české menšiny ze zahraničí (Rakousko, Spojené státy americké a další). Pod jeho vedením se uskutečnily premiéry všech stěžejních děl českého realismu, položily se základy realistického herectví a režie, operní dramaturgie přinesla italský verismus a byl vytvořen baletní soubor, který kromě výpomocí v opeře nastudoval samostatné programy. Karla Kovařovice prosadil jako dirigenta výstavního orchestru na Národopisné výstavě (1895). Podílel se na vzniku Dramatické školy Národního divadla, kterou prosazoval pro činohru. Jeho návrh (1893) byl realizován o dva roky později. Podílel se na realizaci mnoha představení jako režisér, šéfrežisér, tvůrce kostýmů, upravovatel i účinkující.

Jako literát ovlivnil českou hudební tvorbu. Připravil libreto pro Josefa Richarda Rozkošného k opeře Král Jiří z Poděbrad podle vlastní historické povídky, témuž skladateli přeložil libreto Eduarda Rüffera k opeře Svatojánské proudy. K jeho dramatu Jan Výrava složili ouvertury Dominik Krejza a Antonín Vojtěch Horák, podle stejného dramatu napsal Jaroslav Kvapil libreto k opeře Selská Bouře (Ludvík Lošťák, 1899) a Vlastimila Hájková libreto k opeře Jan Výrava (Maxmilián Hájek, 1950). Podle stejnojmenné historické povídky bylo upraveno libreto opery Kostnice sedlecká (Otakar Bradáč, 1905). K připravované trilogii zkomponoval Antonín Dvořák ouverturu Husitská (1883), Karel Kovařovic složil scénickou hudbu ke hře Láska Raffaelova (1888), Karel Bastl k dramatu Probuzenci (1900).

František Adolf Šubert, strýc výtvarníka Josefa Weniga a prastrýc výtvarníka Adolfa Weniga, je považován za prvního skutečného ředitele Národního divadla. Byl pohřben na Olšanských hřbitovech.


Dílo:

Dílo literární:

 

Divadelní hry

Petr Vok Rožmberk. Historické drama o 4 dějstvích (Praha 1881);

Probuzenci. Historické drama o 5 dějstvích (Praha 1882);

Jan Výrava. Drama o 5 dějstvích (Praha 1886);

Láska Raffaelova. Komedie o 3 dějstvích (Praha 1888);

Praktikus. Drama o 4 dějstvích (Praha 1889);

Velkostatkář. Drama o 3 dějstvích (Praha 1891);

Drama čtyř chudých stěn. Drama o 4 dějstvích (Praha 1893);

Žně. Drama o 3 dějstvích (Praha 1904).

 

Živé obrazy v Národním divadle

Živý obraz ke 300. repríze Prodané nevěsty (premiéra 1895, Národní divadlo);

Živý obraz na počest prvního sjezdu rolnictva českého (premiéra 1896, Národní divadlo);

Průvod skupin z dramat Kolárových (premiéra 1897, Národní divadlo);

Postavy Hubičky pozdravují svého mistra (premiéra 1897, Národní divadlo);

Živý obraz na výroční paměť úmrtí Bedřicha Smetany (premiéra 1897, Národní divadlo);

Postavy dramat Klicperových na návštěvě u svého básníka (premiéra 1898, Národní divadlo);

Praha vítá své hosty (premiéra 1898, Národní divadlo);

Živý obraz na oslavu 80. narozenin Františka Ladislava Riegra (premiéra 1898, Národní divadlo);

Živý obraz na počest stoletých narozenin Františka Palackého (premiéra 1898, Národní divadlo).

 

Spisy o Národním divadle

Národní divadlo v Praze. Dějiny jeho i stavba dokončená (Praha 1881);

Průvodce po Národním divadle v Praze (Praha 1883);

První až sedmnáctý rok Národního divadla (Praha 1884–1900) – 17 svazků;

České Národní divadlo na první mezinárodní hudební a divadelní výstavě ve Vídni r. 1892 (Praha 1892);

Královské české zemské a Národní divadlo v Praze (Praha 1892);

Masky Národního divadla 1883–1890. Svazek 1. Jindřich Mošna (Praha 1902);

Masky Národního divadla 1883–1890. Svazek 2. František Kolár (Praha 1904);

Masky Národního divadla 1883–1890. Svazek 3. Karel Šimanovský (Praha 1905);

Dějiny Národního divadla v Praze 1883–1900: S některými pamětmi, vzpomínkami a doklady (Praha 1908).

 

Ostatní spisy o divadle

Divadelní list (Praha 1886–87) – 2 svazky;

Klicpera dramatik. Jeho profil a místo v české dramaturgii (Praha 1898);

Výbor dramatických spisů Václava Klimenta Klicpery (Praha 1898);

Počátky české dramaturgie na rozhraní věku XVIII. a XIX. (Praha 1899);

Dramaturg Prokop Šedivý (Praha 1899);

Ze světa umění (Praha 1901);

Krise a budoucnost Městského divadla na Královských Vinohradech (Praha 1908);

Na okraje divadelní kroniky (Praha 1924) – fejetony a články.

 

Memoáry

Z uplynulých dob. Moje divadelní toulky (Praha 1902) – 2 svazky;

Z uplynulých dob. Moje vzpomínky (Praha 1902).

 

Povídky

Z vesnic a hradů (Praha 1904);

Král Jiří z Poděbrad. Historická povídka z druhé poloviny 15. věku (Praha 1925);

Válka o nevěstu. Historická povídka z roku 1309 (Praha 1875);

Křivá přísaha (Praha 1925).

 

Redaktorská činnost

Čechy. Ilustrovaná encyklopedie. 12 svazků (Praha 1890–1908);

Malý Ottův Slovník naučný dvoudílný. Příruční kniha obecných vědomostí (Praha 1905–06).

 

Ostatní

Sbírka vynikajících spisův německých (Praha 1887);

Národopisná výstava českoslovanská v Praze (Praha 1895);

Příspěvky k dějinám národopisu českoslovanského (Praha 1896);

Rujana, Wittow, Arkona. O původu a významu těchto jmen (Praha 1898);

Nordské divadlo a Skansen ve Štokholmě (Praha 1900);

Z českého jihu. Krajinné, místní a historické obrazy (Praha 1902);

U nás v Dobrušce (Praha 1916).

 

Překlady

Muther, Richard: Dějiny malířství. Svazek I. Italie až do konce renaissance (Praha 1928);

Muther, Richard: Dějiny malířství. Svazek II. Renaissance na severu a doba baroka (Praha 1928);

Muther, Richard: Dějiny malířství. Svazek III. 18. a 19. století (Praha 1928).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století (Praha 1982).

Malá československá encyklopedie (Praha 1986).

Slovník českých spisovatelů (Praha 2005).

 

II. Ostatní

Horáček, Jaroslav: Zvrácené poměry v Městském divadle Vinohradském (Praha 1909).

Voborník, Jan: Kompletní seznam vydaných děl F. A. Šuberta (in: Almanach České akademie, Praha 1916, s. 150–52).

Kvapil, Jaroslav: O čem vím (Praha 1932, s. 102, 243).

Teichman, Josef: Postavy českého divadla a hudby (Praha 1941).

Müller, Vladimír: F. A. Šubert (Praha 1949).

Nejedlý, Zdeněk: Dějiny opery Národního divadla (Praha 1949).

DČHK.

Šíp, Ladislav: Opera a její tvůrci (Praha 1983, s. 95, 122).

Slavíková, Lenka: Dramatická tvorba Františka Adolfa Šuberta (Olomouc 2007) – Bakalářská diplomová práce, Filozofická fakulta Univerzity Palackého.

Archiválie:

Korespondence Františka Adolfa Šuberta s Jaroslavem Vrchlickým (fond Františka Adolfa Šuberta, Literární archiv Památníku národního písemnictví).

Korespondence Františka Adolfa Šuberta s Václavem Dreslerem (fond Františka Adolfa Šuberta, Literární archiv Památníku národního písemnictví).

Korespondence Františka Adolfa Šuberta s Josefem Ladislavem Turnovským (fond Františka Adolfa Šuberta, Literární archiv Památníku národního písemnictví).

 

Archiv Národního divadla v Praze

Almanachy.

Edice dokumentů.

Programy Národního divadla.

Ročenky.

Sborníky.

 

Radek Poláček


Datum poslední změny: 27.12.2012