Český hudební slovník osob a institucí

Vašátko, Sigismund

Charakteristika: Sběratel lidových písní a advokát

Datum narození/zahájení aktivity: 12.8.1831
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 5.11.1886

Vašátko, Sigismund, sběratel lidových písní a advokát, narozen 12. 8. 1831, Žďár nad Sázavou, zemřel 5. 11. 1886, Velké Meziříčí.

 

Studoval práva v Jihlavě a ve Vídni získal titul JUDr. Působil ve Velkém Meziříčí jako advokát. Sbíral písně, které nabídl k publikaci Františku Bartošovi, jenž dvě z nich použil ve sbírce Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými (1882). Kompletní Vašátkova sbírka lidových písní se spolu s pozůstalostí Františka Bartoše dostala do Etnologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně. Kopie jsou uloženy v regionálním muzeu ve Žďáře nad Sázavou.


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými (Brno, 1882).

Hora, Josef: Písničky a popěvky ze severu Horácka (Žďár nad Sázavou 2004).

 

Jitka Málková


Datum poslední změny: 17.1.2012