Český hudební slovník osob a institucí

Jahnová, Božena

(Svobodová)
Charakteristika: Klavíristka a skladatelka

Datum narození/zahájení aktivity: 4.12.1840
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 21.5.1902

Jahnová, Božena (roz. Svobodová), klavíristka a skladatelka, narozena 4. 12. 1840, Praha, zemřela 21. 5. 1902, tamtéž.

Byla sestrou Milady Jarolímkové. Na klavír ji učil Josef Jiránek, Celestin Müller a Alexander Dreyschock. V Praze vystupovala na koncertech do roku 1864, kdy se vdala za básníka Jiljího Vratislava Jahna a přestěhovala se s ním do Pardubic. Tam vedla od roku 1870 vlastní jazykový a hudební ústav pro dívky. V letech 1865–95 byla předsedkyní pěveckého spolku Ludmila. Napsala dvacet jedna skladeb, většinou vokálních. Zkomponovala sbory různého obsazení (zejména smíšené), ženské dvojzpěvy a trojzpěvy, písně, melodram Starý bojovník (na slova Jiljího Jahna) a klavírní Chanson Bohême.


Literatura:

ČSHS.

Archiválie:

Národní muzeum, sig. S IX. B 214.

Jiří Bernkopf


Datum poslední změny: 22.9.2011