Český hudební slovník osob a institucí

Schlemmer, František

Charakteristika: Kapelník

Datum narození/zahájení aktivity: 2.8.1871
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 22.12.1900

Schlemmer, František, kapelník, narozen 2. 8. 1871, Pardubice, zemřel 22. 12. 1900, tamtéž.

Nedokončil studium flétny na praž­ské konzervatoři, počátkem devadesátých let  převzal po J. Procházkovi řízení pardubické kapely (pozdější název Schlemmerův hudební sbor) a brzy ji tak povznesl, že získala na Národopisné výstavě (1895) druhé místo po hornické „Komárovské“ z Hořovic. Velmi dob­rý hráč na housle, klavír a varhany, psal kla­vírní a orchestrální tance.

Literatura:

ČSHS.

Petr Macek
Datum poslední změny: 24.2.2006