Český hudební slovník osob a institucí

Cropatius, Jiří

(Kropáč, Kropacz)
Charakteristika: Skladatel


Cropatius, Jiří (psán též Kro­páč, Kropacz), skladatel.

Vydal sbírku mší Missarum tomus primus (Benátky 1548), která se neza­chovala. Jeho pětihlasá mše v rukopise dochována ve Vratislavi.


Literatura:

PHSN.
ČSHS.

Petr Macek


Datum poslední změny: 1.2.2006