Český hudební slovník osob a institucí

Rachtaba, Jakub

Charakteristika: Varhaník

Datum úmrtí/ukončení aktivity: 20.9.1520

Rachtaba, Jakub, varhaník, zemřel 20. 9. 1520, Praha (na mor).
 
Varhaník u Sv. Mikuláše na Starém Městě, podle některých zpráv nožíř, podle jiných školní rektor. Jeho píseň Ó, daremné světské utěšení jer v Šamotulském kancionálu.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Tomek, V. V.: Dějepis města Prahy 9, 345.
Časopis Českého muzea 1862, 41.
Němec, Vladimír: Pražské varhany (Praha 1944, s. 39 a 319).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 23.2.2006