Český hudební slovník osob a institucí

Frýda, Jan

Charakteristika: skladatel, dirigent a pracovník rozhlasu

Datum narození/zahájení aktivity: 11.5.1913
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 23.12.1984

Frýda, Jan,  skladatel, dirigent a pracovník rozhlasu, narozen 11. 5. 1913, Stará Boleslav, zemřel 23. 12. 1984, Praha.

 

Na Pražské konzervatoři studoval hru na varhany  u Bedřicha Antonína Wiedermanna, u Metoda Doležila dirigování a u Karla Boleslava Jiráka skladbu (1927–31), na její mistrovské škole u Josefa Suka skladbu (1932–34). Poté byl v letech 1935–46 jedním z dirigentů pražského Nového divadla, kde se uplatňoval i autorsky a to hudbou ke komediím Jeana de Létraze Štěstí do domu (premiéra 1935) a Carla Goldoniho Lhář (premiéra 1947) a instrumentaci hudby Slávy Emana Nováčka Jedenáctý v řadě (premiéra 1942). Spolu s Janem Seehákem byl též dirigentem „Stálého divadla v Unitarii“ (1940–45). V letech 1946 –78 pracoval v Československém rozhlase jako režisér, redaktor a dramaturg zprvu zábavné hudby, od roku 1962 symfonické, vokální a komorní hudby. V roce 1955 spoluzakládal Velký estrádní orchestr (nahrávky mj. Ronald Binge: Alžbětinská serenáda, Luigi Boccherini: Menuet, Antonín Dvořák: Valčíky, Josef Suk: Píseň lásky). Vedle toho byl lektorem Lidové konservatoře v Praze.

Napsal klavírní cyklus Jarní nálady, 2 smyčcové kvartety, melodram Balada o očích topičových (slova Jiří Wolker), Kantátu o Sovětské armádě, hudební komedii Podruhé na světě (uvedena v Hudebním divadle v Karlíně), orchestrální skladby Idylka, U léčivého zřídla a V zadumání, se Zdeňkem Petrem hudbu k filmové komedii Martina Friče Nechte to na mně, orchestrace, mj. Albert Lortzing: Casanova (premiéra 1973 Ústí nad Labem), Bedřich Smetana: Večerní písně, Giovanni Battista Viotti: Houslový koncert). V Českém rozhlase a v Ochranném svazu autorském je evidováno okolo 40 Frýdových původních skladeb a okolo 200 úprav a instrumentace populárních skladeb klasického repertoáru, politicky angažovaných písní a lidových písní a tanců. 6 Frýdových alb výběrů z operet vydalo Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění a Státní hudební vydavatelství.


Dílo:

Dílo hudební:

 

Původní instrumentální skladby

Hrajte nám, muziky, pro smíšený sbor a malý orchestr (1952).

Znělka, pro symfonický orchestr (1953).

Polonéza z Hořicka, pro velký orchestr (1976).

U léčivého pramene. Intermezzo pro malý orchestr (1981).

Idylka G dur pro malý orchestr (1982).

Balada o očích topičových – melodram.

Fagotové hrátky, pro fagot a komorní orchestr.

Jarní nálady – klavírní cyklus.

Kantiléna pro kontrabas a septeto.

Lístek do památníku.

Malá serenáda pro hoboj a dechový orchestr.

Maličkosti pro okteto.

Polonéza, pro velký dechový orchestr.

Serenáda pro hoboj a dechový soubor.

Smyčcový kvartet č. 1.

Smyčcový kvartet č. 2.

V zadumání, pro malý orchestr.

Vzpomínání.

 

Kantáta

Kantáta o Sovětské armádě (1977).

 

Písně (včetně sborových)

A nový svátek země má, pro zpěv a symfonický orchestr.

Až vzlétne oblak bílých květů.

Chystej se měsíci, pro zpěv a klavír.

Jenom rudou růži (části: Kolotoč, Pohádky, Lucerna).

Můj milý, řekni kolikrát.

O vánocích, pro ženský sbor a orchestr.

Píseň o pátém pluku, pro sbor a symfonický orchestr (1953).

Písnička pro děvče.

Řekni to nahlas.

Teta měla papouška.

Tři písničky pro děvčátka a chlapečky.

Země zpívá láskou (1959).

 

Nespecifikované skladby

Dešťové kapky.

Dostaveníčko.

Fuga.

Hrajte nám muziky.

Hravě.

 

Scénické skladby

Každý má svou vinu.

Lhář, hudba ke komedii Carla Goldoniho.

Po druhé na světě, opereta na náměta Nestroye.

 

Filmová hudba

Nechte to na mně, hudba k filmu (spoluautor Zdeněk Petr).

Naše tango, z filmu Velké přání (1981).

 

Hudba k rozhlasovým relacím

Bylo to v máji, pro smíšený sbor a instrumentální skupinu (1952).

 

Úpravy lidových písní a tanců

Bažant, lidový tanec pro malý orchestr.

Bramborová kaše.

Děti nám zpívají (cyklus lidových písní).

Do kolečka, do kola [I.], 5 lidových tanců pro 7 nástrojů.

Do kolečka, do kola II., 3 lidové tance, pro zpěv a 7 nástrojů.

Dolina, dolina, níže Nových zámků.

Dupák.

Hornický stav budiž veleben, pro smíšený sbor a velký orchestr (1972).

Hrách. Lidový tanec pro velký orchestr.

Hulán.

Huž vás vopouštím.

Chceš-li holka vědět.

Chtíc, aby spal.

Chytl táta sojku.

Já ubohá děvečka.

Jedna koza mlsná byla (z Lidových písní).

Jen ty a já.

Jsou, jsou na potoce ráčata (z Lidových písní).

Když jsem šel okolo vrat.

Koulelo se, koulelo.

Koupala se Fridolínka.

Koupala se má panenka.

Kvíčadlička na pasece.

Letí, letí pták.

Lidové písně, pro jednohlasý sbor, flétnu a klavír (části: 1 Mjíla sem mjilýho věrnýho, 2. Jedna koza mlsná byla, 3. Chceš–li holka vědět, 4. Pásla panenka páva, 5, Jsou, jsou na potoce ráčata).

Mila sem mjilyho vjernyho (z Lidových písní).

Onemocněl dudák.

Pásla panenka páva (z Lidových písní).

Pět starých tanců.

Pod bučkom.

Podkrkonošské koledy, pro baryton, dětský sbor a malý orchestr (1952).

Pověz ty mně, hvězdičko má.

Překrásné hvězdičky.

Pršívalo, jen se lilo.

Řezanka, lidový tanec, pro malý orchestr.

Slemenská, lidový tanec, pro malý orchestr.

Staré dělnické písně, pro sólo, sbor a klavír (části: Zvlnilo se moře, Hosana, bratři, rodáci, Až půjdu do Prahy...).

Stojí hruška v oudolí.

Straka hnízdo vláčela.

Strejček Nimra, lidový tanec, pro malý orchestr.

Zahrajte mi do kola I, II, pro malý orchestr (každý díl pro jiné obsazení).

3 písně pro dětský sbor a komorní orchestr[I] (1952).

3 písně pro dětský sbor a komorní orchestr[II] (1952).

7 lidových tanců.

8 starých lidových tanců.

 

Instrumentace

Armándola-Lautenschläger, Jose-Willy: Modrý pavilon, pro housle a komorní orchestr.

Auric, Georges: Červený mlýn, pro housle, harfu a varhany (1964).

Bach, Johann Sebastian: Air (č. 3 ze Suity pro orchestr), pro 2 flétny a smyčce.

Balling, Mojmír: Polonéza z hudby ke 3. celostátní spartakiádě, pro komorní orchestr (1979).

Basler, Dalibor: Dřív než půjdeš spát, valčík pro zpěv a velký orchestr (1979).

Boccherini, Luigi: Menuet, pro harfu a smyčce.

Buernos, Joan: Naše láska je nádherná, beguine, pro malý orchestr.

Debussy, Claude: Co nejvolněji (La plus que lente), pro 6 nástrojů (1968).

Delibes, Leo: Naila (Valčíkové intgermezzo z baletu), pro malý orchestr.

Delibes, Leo Slavík, pro koloraturní soprán, flétnu a komorní orchestr.

Dinicu, Grigoras: Hora staccato, pro housle a komorní orchestr.

Dohnal, Hugo: Ve vzpomínkách.

Drdla, Franz: Dialog, pro housle, hoboj a malý orchestr (1979).

Drdla, Franz: Fontána, pro komorní orchestr (1979).

Drdla, Franz: Noveletta, pro housle a malý orchestr (1979).

Drdla, Franz: Píseň lásky, pro malý orchestr (1980).

Drdla, Franz: Serenáda, pro housle a malý orchestr.

Dvořák, Antonín: Když mne stará matka (z Cigánských melodií), pro ženský sbor a malý orchestr.

Dvořák, Antonín: Valčík a moll, pro malý orchestr.

Eben, Petr: Malé smutky. Cyklus písní, pro zpěv a malý orchestr.

Fibich, Zdeněk: Bolero z Nálad, dojmů a upomínek, pro malý orchestr.

Fibich, Zdeněk: Osm dvojzpěvů, pro soprán, alt a symfonický orchestr (1968).

Fibich, Zdeněk: Šestero písní (č. 1 Má dívenka jak růže je), pro baryton a komorní orchestr (1976).

Fischer, Hugo: Vokalise, pro soprán a malý orchestr.

Foerster, Josef Bohuslav: Polka z opery Debora, pro klavír.

Frank-Zemplínsky, Jozef: Dřív než odejdeš, tango, pro hoboj a malý orchestr.

Friml, Rudolf: Soumrak. Intermezzo pro hoboj, harfu, varhany a smyčce.

Friml, Rudolf: Závišovy písně (č. 5 Za tichých nocí), pro ženský sbor a malý orchestr.

Fučík, Julius: Rej amorků. Valčíkové intermezzo pro komorní orchestr (1971).

Glazunov, Alexandr: Španělská serenáda, pro housle a komorní orchestr.

Glier, Reingold: Romance, pro housle a orchestr (1976).

Gounod, Charles:  Na jaře, pro 6 nástrojů.

Granado, Denis: El Turia. Valse espagnole, pro elektrofonickou kytaru a malý orchestr.

Granados, Enrique: Španělský tanec, pro malý orchestr, 1979.

Grieg, Edvard Hagerup: 10 písní, pro zpěv a komorní orchestr.

Grieg, Edvard Hagerup: Lyrické skladby (č. 6. Jaru), pro symfonický orchestr.

Grieg, Edvard Hagerup: Peer Gynt (č. 11. Solvejžina píseň), pro ženský sbor a malý orchestr.

Hall, John T.: Svatba větrů (Wedding of the Winds), valčík, pro malý orchestr.

Händel, Georg Fridrich: Xerxes (Largo z opery), pro smyčce a harfu.

Hervé, R. F.: Mamʼzelle Nitouche (předehra), pro velký orchestr (1975).

Holý, Josef: Venkovanka. Salonní polka, pro komorní orchestr (1976).

Hůla, Zdeněk: Furiant, pro velký orchestr (1975).

Hůla, Zdeněk: Slovanské capriccio, pro komorní orchestr (1967).

Chopin, Fryderyk: Nokturno Es dur, pro klavír a malý orchestr.

Ježek, Jaroslav: Caesar. Tango ke hře Kleopatra, pro malý orchestr.

Ježek, Jaroslav: O Španělsku si zpívám (píseň ze hry Rub a líc), pro malý orchestr.

Juchelka, Miroslav: Neapolské noci, tango beguine, pro malý orchestr.

Kalmán, Imre: Joj cigán, píseň z operety Hrabenka Marica, pro malý orchestr.

Komzák, Karel: Liselotte, kvapík, pro komorní orchestr.

Komzák, karel: Nuselská polka, pro malý orchestr.

Komzák, Karel: Sousedská – Quadrilla, pro malý orchestr.

Köpping, Otto: Dona Vatra. Serenade argentine, pro malý orchestr.

Křička, Josef: Želízská polka, pro velký orchestr.

Kubiczek, Walter: Mít rád je prý krásné, pro zpěv a klavír.

Lehár, Franz: Frasquita (část „Miláčku přijď“), pro ženský sbor a malý orchestr.

Lehár, Franz: Paganini. Píseň z operety, pro ženský sbor a malý orchestr.

Leoncavallo, Rugiero: Mattinata, pro komorní orchestr.

Leoncavallo, Rugiero: Pierotova serenáda, pro symfonický orchestr (1972).

Leopold, Bohuslav: Aranka. Koncertní valčík, pro velký orchestr.

Leopold, Bohuslav:  Rapid. Kvapík pro velký orchestr (1979).

Liemann, Antonín: Francouzská polka (původně Billiard polka), pro komorní orchestr (1976).

Liemann, Antonín: Kupte kudly, pro komorní orchestr (1976).

Leopold, Bohuslav: Avia, op. 50, pochod, pro velký orchestr.

Liszt, Ferenc: Sen lásky, pro malý orchestr.

Liszt, Ferenc: Šumění lesa, pro klavír a malý orchestr.

Lortzing: Casanova.

Malát, Jan: Květy různých barev, č. 4 „Mám tě rád“, pro ženský sbor a malý orchestr.

Mascagni, Pietro: Má mě rád – nemá mě rád, pro alt a symfonický orchestr.

Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Fantasie a capriccio č. 1, pro symfonický orchestr (1974).

Modr, Antonín: Strašnická polka, pro komorní orchestr (1968).

Moretti, Raoul: Pod střechami Paříže, pro housle, harfu a varhany (1964).

Moszkowskui, Moritz: Taranbtela, pro violoncello a malý orchestr.

Nedbal, Oskar: Valse nobile, pro malý orchestr (1969).

Niobe, Nic: Sportovní hymna, pro smíšený sbor a symfonický orchestr (1968).

Nováček, S. E.: Jedenáctý v řadě, hudební veselohra.

Novák, Vítězslav: Mládí (č. 11. Měsíčná noc), pro malý orchestr.

Pálka, Dušan: Ztracená mince. Tango pro malý orchestr.

Panuš, Květoslav: Slavnostní polonéza, pro velký orchestr.

Pícha, František: Rodnému kraji (4 písně z 1. řady sbírky Blata zpívají), pro sóla, sbor a komorní orchestr.

Praveček, Jindřich: Vítězným krokem, pochod pro velký orchestr.

Provazník, Anatol: Veselý valčík, pro malý orchestr.

Rachmaninov, Sergej: Melodie, pro komorní orchestr (1976).

Rachmaninov, Sergej: Serenáda z klavírního cyklu, pro komorní orchestr (1976).

Rachmaninov, Sergej: Valčík, pro komorní orchestr (1976).

Ravel, Maurice: Vokální etuda ve formě habanery, pro zpěv a 6 nástrojů.

Seehák, Jan: Polonéza, pro symfonický orchestr (1962).

Schubert, Franz: Moment musical, pro smyčce, harfu a celestu.

Schubert, Franz: Poutník, píseň pro baryton a komorní orchestr (1976).

Schubert, Franz: Zastaveníčko, pro malý orchestr.

Schumann, Robert: Romance II, pro hoboj, smyčce a harfu.

Sitt, Hans: Lístek do památníku, pro malý orchestr (1980).

Smetana, Bedřich: Fantasie na píseň Sil jsem proso, pro housle a symfonický orchestr (1973).

Smetana, Bedřich: Sny (č. 2. Útěcha), pro symfonický orchestr (1973).

Smetana, Bedřich: Valčíky č. 1–5, pro symfonický orchestr (1973).

Smetana, Bedřich: Večerní písně, pro tenor a symfonický orchestr.

Smutný, Jiří: Klementina, pro sóla, smíšený sbor a klavír.

Strauss, Johann ml.: Ranní listy. Valčík pro symfonický orchestr, 1965.

Suk, Josef: Ella polka (č. 3 z cyklu Episody), pro komorní orchestr.

Suk, Josef: Humoreska z Klavírních skladeb.

Suk, Josef: Klavírní skladby.

Suk, Josef: Capriccietto z Klavírních skladeb, pro symfonický orchestr.

Suk, Josef: Dumka z Klavírních skladeb, pro symfonický orchestr (1973).

Suk, Josef: Lístek do památníku (1895), pro komorní orchestr (1978).

Suk, Josef: Píseň lásky, pro symfonický orchestr (1973).

Suk, Josef: Tři písně beze slov, pro zpěv sólo, ženský sbor a komorní orchestr (1971).

Suk, Josef: Un poco triste, pro (ze 4 skladeb pro housle a klavír), pro malý orchestr.

Suk, Josef: Vzpomínky (pouze č. 3), pro malý orchestr.

Ševčík, Otakar: Holka modrooká, pro komorní orchestr (1979).

Vačkář, Václav: Zlatovláska. Polka, pro komorní orchestr (1970).

Viotti, Gian Battista: Houslový koncert č. 23 G dur, pro housle a symfonický orchestr (1977).

Vipler, Vlastislav Antonín: První valčík (asi z operety Pozvání do snů), pro malý orchestr.

Vřešťál, Jiří: Lístek do památníku, pro malý orchestr (1967).

Vřešťál, Jiří: Pohádka, pro malý orchestr (1967).

Waldteufel, Emil: Můj sen. Valčík, pro malý orchestr.

 

Úpravy politicky orientovaných skladeb jiných autorů

Internacionála, pro mužský sbor a komorní orchestr (1953, zde pod názvem „Rudý prapor“).

Akulenko, Pavel: Sláva říjnu, pro tenor, sbor a symfonický orchestr (1952).

Bárta, Lubor: Marfion a Bundeswehr, pro zpěv, kytaru, klavír a kontrabas.

Basler, Dalibor: Po vojně. Malá kantáta, pro baryton, mužský sbor a velký orchestr (1975).

Bělyj, Viktor: Na Stalinově třídě v Praze. Píseň, pro sbor a symfonický orchestr.

Blantěr, Matvej: Balada o kozačce, pro mužský sbor a komorní orchestr.

Blantěr, Matvej: Píaeň o vlasti, pro zpěv a klavír.

Dunajevskij, Isaak: Píseň o vlasti, pro sbor a symfonický orchestr (1954).

Dvořák, Milan: Přišel čas, pro zpěv a malý orchestr.

Felix, Václav: Směj se a zpívej, pro zpěv, smíšený sbor a komorní orchestr (1974).

Ferkelman M.: Píseň srdce, pro zpěv a instrumentální soubor.

Ferkelman, M.: Studentský valčík, pro zpěv a malý orchestr.

Fradkin, Mark: Pionýrský pochod, pro dětský sbor a symfonický orchestr (1954).

Gause, František: Březnový pochod, pro dětský sbor a instrumentální skupinu (1975).

Geyer, Florian: Revoluční pochod, pro mužský sbor a symfonický orchestr (1953).

Chrennikov, Tichon: Věrní přátelé (píseň „Lodička“ z tohoto filmu), pro sóla, sbor a orchestr (1955).

Kubát, Eduard: Do 4. roku Gottwaldovy pětiletky, pro malý orchestr (bez zpěvu).

Macourek, Karel: Miliony jdou, pro zpěv a klavír, ve sborníku Písně radosti a mladého srdce (Panton 1958).

Macourek, Karel: První z této galerie, pro baryton a velký orchestr.

Makarov, Valentin: Řeka bohatýr. Suita pro sóla, sbor, recitátora a symfonický orchestr (1977).

Maštalíř, Jaroslav: Můj domov, pro zpěv a symfonický orchestr (1979).

Muradeli, Vano: Moskva – Paříž – Moskva (Baletní hudba ze zpěvohry), pro vokální hlasy a symfonický orchestr (1972).

Muradeli, Vano: Moskva – Paříž – Moskva (1. a 3. jednání ze zpěvohry), pro symfonický orchestr.

Nejedlý, Vít: Dívce ve vojenském plášti, pro baryton a komorní orchestr (1975).

Nejedlý, Vít: Dívka se loučí s milým, pro soprán, tenor a komorní orchestr (1975).

Nejedlý, Vít: O věrnosti, píseň pro baryton, mužský sbor a orchestr (1975).

Nejedlý, Vít: Olympiádní pochod, pro mužský sbor a symfonický orchestr (1973).

Nejedlý, Vít: Píseň jugoslávských partyzánů, pro mužský sbor a symfonický orchestr (1975).

Nejedlý, Vít: Ukrajino, moje Ukrajino, píseň pro baryton, mužský sbor a orchestr (1975).

Nykles, Pavel: Píseň o Varšavě, pro baryton a malý orchestr (1975).

Nykles, Pavel: Pochod Československo-sovětského přátelství, pro velký orchestr.

Reiner, Karel: Kampak na nás, pro smíšený sbor a malý orchestr (1959).

Reiner, Karel: Nikdy nezemřeme, pro mužský sbor, 2 kytary a akordeon (části: 2. Jednotná fronta, 3. Tisková).

Reiner, Karel: Píseň Stalinovi a Gottwaldovi, pro 2 tenory, sbor a symfonický orchestr (1953).

Reiner, Karel: Spojme své síly, pro baryton, sbor a symfonický orchestr (1955).

Rychlý, Arnošt: Stužkonosko modrá, kantáta, pro baryton mužský sbor a velký orchestr.

Říha, Josef: Pro krásný život, píseň pro dětský sbor a komorní orchestr (1978).

Říha, Josef: Zpívej do fanfár. Pionýrská píseň, pro dětský sbor a instrumentální skupinu (1975).

Seehák, Jan: Má strana vítězná, pro tenor, mužský sbor a symfonický orchestr (1963).

Stanislav, Josef: Pozdrav z SSSR, pro mužský sbor a instrumentální skupinu.

Stanislav, Josef: Sláva naší země, pro mužský sbor a komorní orchestr (1974).

Vlasov, Alexandr: Fontány, pro zpěv a malý orchestr (1967).

 

Klavírní redukce

Doubrava, Jaroslav: Sen noci svatojanské, klavírní výtah zpěvohra (DILIA, 1967).

Foerster, Josef Bohuslav: Polka z opery Debora, pro klavír (Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960).

Genée, Richaard Franz F.: Zpěvák s třemi tóny, pro zpěv a klavír.

Haase, Johann Adolph: Šaty dělají člověka. Intermezzo o 2 dějstvích, klavírní výtah.

Hervé: Mamʼzelle Nitouche. Opereta, klavírní výtah (Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958).

Jaroch, Jiří: Koncertantní symfonie pro housle a orchestr, klavírní výtah.

Lukáš, Zdeněk: Ať žije mrtvý. Opera, klavírní výtah.

Mejdřický, Jan: Zámečník. Opera o 1 jednání, klavírní výtah.

Strauss, Johann Baptist: Anenská polka, pro sóla a klavír (Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960).

Verdi, Giuseppe: Aida (baletní hudba) (Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1959).

 

Nespecifikované úpravy

Jiránek, Alois: hudba ke hře Nikolaje Vasiljeviče Gogola Ženitba (DILIA, 1973).

Korbař, Leopold: Valse triste, úprava pro variabilní trio (Panton, 1983)

Liehmann, Antonín: Kupte kudly.

Michna, Adam: Chtíc, aby spal (zde jako autor „POPULAIRE“).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS (dodatky).

 

II. Ostatní

Palacká, Dagmar: Na všech vlnách s Janem Frýdou (Zemědělské noviny, 21. 2. 1969, s. 2).

Langer, Antonín – Paříková, Marie: Oldřich Nový (Praha 1969, s. 20–50).

(bř) [Břešťák, Václav]: Jubileum Jana Frýdy, Rozhlas 1978, č. 20, s. 13.

Šulc, Miroslav: Česká operetní kronika (Praha 2002, s. 395, 457).

Archiválie:

Český rozhlas: osobní spis, notové zápisy a nahrávky.

 

Mojmír Sobotka


Datum poslední změny: 26.4.2016