Český hudební slovník osob a institucí

Ladman, Oldřich

Charakteristika: Rozhlasový pracovník

Datum narození/zahájení aktivity: 26.7.1897
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 13.10.1959

Ladman, Oldřich, rozhlasový pracovník, narozen 26. 7. 1897, Hnidousy (u Slaného), zemřel 13. 10. 1959, Praha.
 
Otec muzikoložky Milady Ladmanové. Studoval na reálce v Praze-Vinohrady (1908–15, během vojenské služby v první světové válce byl v Itálii těžce zraněn), poté vykonal doplňující maturitní zkoušky z latiny a filozofie a absolvoval Státní knihovnickou školu a hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1918–23); v letech 1926–27 shromáždil rozsáhlý materiál k připravované disertaci o pražské opeře v Kotcích v 18. století, kterou však z existenčních důvodů (zaměstnání) a nemožnosti uskutečnit studijní cestu do italských archivů nedokončil. Hudební teorii a kompozici studoval soukromě u Václava Štěpána a Jaroslava Křičky.
Pracoval jako knihovník hudební knihovny Státní konzervatoře (1920), tajemník hudebního vydavatelství Mojmír Urbánek (1921–23), archivář Pražského Hlaholu, redaktor časopisu Dalibor (1921–26); roku 1924 jako zaměstnanec Hudební Matice Umělecké besedy spoluorganizoval I. mezinárodní festival soudobé hudby v Praze. Roku 1927 nastoupil do Československého rozhlasu, se kterým byl poté celoživotně spjat. Pracoval zprvu jako konceptní síla programového oddělení, redaktor časopisu Radiojournal, později vedoucí hudebního oddělení, od 1932 tajemník a od 1934 šéf programového ústředí a předseda programových redaktorů jednotlivých stanic. Po přerušení činnosti v důsledku těžké nemoci (1943–45) se k rozhlasové práci vrátil a působil zde až do penzionování roku 1958.
V dějinách rozhlasu byl oceňován za profesionalizaci hudebního vysílání (přesun důrazu z technického zprostředkování na původní a samostatnou tvorbu) a za provozní zásluhu na vzniku programového ústředí, které pak koordinovalo celou produkci stanic i redakcí. Prosazoval umělecky hodnotnou hudbu, k čemuž publikoval stať O sestavování programu Československého rozhlasu (sborník Prvních deset let Čs. rozhlasu, 1935).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Prvních deset let Čs. rozhlasu (Praha 1935).
Hudební rozhledy 12, 1959, s. 867 (nekrolog Jaroslava Zicha).
 
Ivan Poledňák


Datum poslední změny: 3.7.2008