Český hudební slovník osob a institucí

Rauch, Josef Johann

(Josephus)
Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 1.11.1722
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1795 Po roce

Rauch, Josef Johann (Josephus), houslař, narozen 1. 11. 1722, Chomutov, zemřel po 1795 tamtéž.
 
Syn a žák chomutovského houslaře Johanna Raucha. V Chomutově se oženil 18. 1. 1744 s Annou Katharinou Doubraerovou. Měli dvě dcery a dva syny, z nichž pouze Joseph byl houslařem v Chomutově.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
LdM.
 
II. Ostatní
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 94).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 157).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 4.1.2006