Český hudební slovník osob a institucí

Stocký, Leopold

Charakteristika: Zpěvák a sbormistr

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1852
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 6.4.1912

Stocký, Leopold, zpěvák a sbormistr, narozen 1852, Písek, zemřel 6. 4. 1912, Dvůr Králové nad Labem.

Během studií na reálce v rodišti žákem Františka Gregory, jako posluchač pražské techniky se učil zpěvu u Františka Pivody. Učitel na měšťanských školách v Netolicích a Jaroměři, ředitel školy ve Dvoře Králové (od 1892). Oblíbený pěvec písní (baryton), sbormistr v Jaroměři a ve Dvoře Králové, učitel zpěvu (vydal praktickou školu), organizačně činný v pěveckém spolkovém životě(starosta a sbormistr Východočeské župy Bendlovy). Jeho dcera Marie vystudovala zpěv na pražské konzervatoři (1893–98), uplatňovala se koncertně se svým otcem a vyučovala potom na olomouckém Poettingeu.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Věstník pěvecký a hudební 17, 1912, 73–74.

Petr Macek
Datum poslední změny: 24.2.2006