Český hudební slovník osob a institucí

Špindler, Josef

Charakteristika: Pedagog, ředitel kůru a sbormistr

Datum narození/zahájení aktivity: 9.2.1810
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 3.3.1874

Špindler, Josef, pedagog, ředitel kůru a sbormistr, narozen 9. 2. 1810, Ústí nad Orlicí, zemřel 3. 3. 1874, tamtéž.

Otec Františka Špindlera staršího. V hudbě byl žákem Jana Jahody nejstaršího a Jana Stránského. Roku 1830 získal učitelskou způsobilost a v roce 1832 nastoupil na místo výpomocného učitele ve Velké Řetové (u Ústí nad Orlicí). Odsud odešel zpět do Ústí nad Orlicí, kde se v letech 1833–37 živil soukromým vyučováním hudby. Roku 1837 byl povolán jako učitel do Telče na Moravě, kde se kromě vyučování stal dirigentem kapely hrabat Leopolda a Adolfa Podstatzkých-Liechtensteinů. Zde působil až do roku 1840. Poté se vrátil do svého rodiště, kde se usadil natrvalo. Byl výborným hudebníkem, který uměl hrát na mnoho hudebních nástrojů. Po smrti Františka Hniličky (1849) se stal v Ústí nad Orlicí prvním učitelem a zároveň ředitelem kůru. V této funkci vytrval až do konce svého života. Jako člen Cecilské hudební jednoty pořídil její velice cenný soupis skladeb tehdejšího archivu. Roku 1862 se stal spoluzakladatelem a dirigentem ústeckého zpěváckého spolku Lumír. Svou pedagogickou praxí se Josef Špindler velmi zasloužil o rozvoj Cecilské hudební jednoty. Jeho žáky byli pěvci František Broulík, Jan Bouchal nebo Julius Kocian. 


Literatura:

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Zábrodský, Josef: Paměti Cecilské hudební jednoty v Ústí nad Orlicí, vydané na památku stoletého jejího trvání (Ústí nad Orlicí 1904).

Jitka Hrodková


Datum poslední změny: 12.11.2010