Český hudební slovník osob a institucí

Rozpravy České akademie věd a umění

Charakteristika: Ediční řada

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1896
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1941

Rozpravy České akademie věd a umění, sbírka větších vědeckých prací, 1896 – 1941.
 
Vydávala ČAVU v Praze. Přinesla v rámci I. řady také pět svaz­ků hudebně vědeckých: 1. Otakar Hostinský: Jan Blahoslav a Jan Josquin (1896); 55. Vladimír Hel­fert: Hudební barok na českých zámcích (1916); 69. týž: Hudba na jaroměřickém zámku (1925); 83. Fedir Steško: Čeští hudebníci v ukra­jinské církevní hudbě (1935); 92: Josef Hutter: Harmonický princip (1941).

Literatura:

ČSHS.
 
Per Macek
Datum poslední změny: 23.2.2006