Český hudební slovník osob a institucí

Dolanská, Věra

(Kalašová)
Charakteristika: Redaktorka a muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity: 29.11.1926
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 26.9.1992

Dolanská, Věra, redaktorka a muzikoložka, narozena 29. 11. 1926 (Třinec), zemřela 26. 9. 1992.

V letech 1937–45 studovala v Praze na reálném gymnáziu, v letech 1946–52 na Karlově univerzitě hudební vědu s estetikou. Titul PhDr. získala na základě disertační práce nazvané O některých koncepcích v naší teorii lidové písně. Psala referáty do Svobodných novin, Práce, Mladé fronty a dalších periodik. V padesátých letech působila jako redaktorka v Hudební matici, v Orbisu a KLHU, od roku 1961 potom ve Státním hudebním vydavatelství, kde řídila zejména edice Hudební profily, Paměti, korespondence, dokumenty a Operní libreta. Pracovala též jako redaktorka v Supraphonu. Ve spolupráci s Ivanem Vojtěchem přeložila Vývojové cesty sovětské hudby (1951). Spolu s Milenou Černohorskou editorsky připravila sborník studií o novodobých skladebných směrech (1964).


Dílo:

Dílo literární

Monografie

Volkslieder aus der Tschechoslovakei (Artia 1955).

Články a stati (výběr)

Hlas čs. lidu zní v dílech našich skladatelů (Hudební rozhledy 3, 1950, č. 1, s. 14).

Hubička ve Smetanově pětiletce (Hudební rozhledy 3, 1950, č. 4, s. 2223).

Tvůrčí úspěchy operního souboru olomouckého divadla (Hudební rozhledy 3, 1950, č. 4, s. 2425).

Vývojové perspektivy hudebních souborů ČSM (Hudební rozhledy 3, 195051, č. 6, s. 2022).

Další krok k realistické reprodukci Smetanových oper (Hudební rozhledy 3, 195051, č. 7, s. 23).

Tvůrčí diskuse pomáhá novému umění (Hudební rozhledy 3, 195051, č. 9, s. 9).

Nové cesty naší masové písně (Hudební rozhledy 3, 195051, č. 1012, s. 5254).

Přehlídka souborů ČSM před berlínským festivalem (Hudební rozhledy 3, 195051, č. 15, s. 1214).

Úkoly hudební vědy v rozvoji lidové tvořivosti (Hudební rozhledy 4, 1951, č. 6, s. 711).

Písně a tance bojující Koreje (Hudební rozhledy 4, 1951, č. 1, s. 27).

Literatura:

ČSHS (Bohumír Štědroň).


Datum poslední změny: 16.12.2011