Český hudební slovník osob a institucí

Sequens, Bedřich

Charakteristika: Hudební pedagog, ředitel kůru a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1871
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 29.5.1923

Sequens, Bedřich, hudební pedagog, ředitel kůru a skladatel, narozen 1871, Chotěboř, zemřel 29. 5. 1923, Praha.

Bratr pedagoga a skladatele Antonína Sequense. Studoval na pražské varhanické škole a konzervatoři, žák Františka Zdeňka Skuherského, Josefa Kličky a Karla Steckra, absolvoval roku 1892. Byl varhaníkem v Praze u Sv. Ducha a u Sv. Havla (1892–94), ředitel kůru a učitel hudby v Unhošti. Převzal a později vedl hudební školu Josefa Jandovského v Praze Karlíně (1903), kde řídil sbor Slavoj a pěvecký odbor Obchodnické besedy. Zároveň byl ředitelem kůru u křižovníků (asi od 1911). Mnoho chrámových skladeb v rukopise, provozovaly se u křížovníků (mše P. Marie, sv. Cecílie, sv. Anežky, Pastorální, Rekviem, Tedeum); Ave Maria vyšlo tiskem u Františka Urbánka.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Branberger, Jan: Konservatoř hudby v Praze (Praha 1911).
Hudební výchova 4, 1923, 92.
Němec, Vladimír: Pražské varhany (Praha 1944, s. 248).

Petr Macek
Datum poslední změny: 24.2.2006