Český hudební slovník osob a institucí

Macalík, Josef Ferdinand

Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 13.4.1856
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1936 Po roce

Macalík, Josef Ferdinand, skladatel, narozen 13. 4. 1856, Ivanovice na Hané, zemřel po 1936 (?).
 
Bratr kapelníka Basila Macalíka. Základy hudebního vzdělání získal v rodišti u učitele Koutného (1864–68), harmonii studoval u Moritze Falla (otec skladatele Leo Falla), kapelníka olomouc­ké vojenské hudby, kde Macalík působil. Hudební praxi rozšířil u vojenské kapely řízené Franzem Lehárem (otcem známého skladatele) v Šoproni (od 1870), jehož se stal v roce 1879 nástupcem; později vojenský kapelník a sbormistr mužského sboru v Sibini (1890–1900), ředitel hudební školy ve Velkém Varadíně (1900–28). Od roku 1928 žil na odpočinku v Sibini.
 
Ve svých skladbách často citoval české lidové písně a inspiroval se folklórními prvky. Skladby orchestrální (Orientální intermez­zo – 1894, Burleska – 1929, Koncertní kus pro housle a orchestr – 1930, Adagio a Allegro pro housle a orchestr – 1935, Hanácko-slovácká rapsódie – 1936), četné variace na lidové písně; má také balet První fialka (1895), skladby taneční (rumunský pochod Sinaia Ho­ra, valčík Ze starých zlatých časů, rozhlasově Bratislava 1934–35), napsal též několik písní a sborů.

Literatura:

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.
Stárek, Zdeněk: Slovník českých sbormistrů, část II, M–Ž. (Praha 1982).
 
II. Ostatní
Macalík, Basil: Jak jsem žil a pracoval (Praha 1938, s. 102 ad.).
Hladký, František: Paměti města Ivanovic na Hané.
Obzor 26. 3. 1933.
Vyškovské noviny 25. 9. 1936.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 16.2.2006