Český hudební slovník osob a institucí

Opat, Bohumil

Charakteristika: Klarinetista

Datum narození/zahájení aktivity: 3.7.1921
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 23.6.1980

Opat, Bohumil, klarinetista, narozen 3. 7. 1921, Milostín (u Rakovníka), zemřel 23. 6. 1980, Brno.
 
Jeho otec byl lidovým hudebníkem. Od mládí se věnoval hudbě v kapele svého strýce. Soukromý žák Artura Holase, v hudební nauce o harmonii Rudolfa Karla (1939–42). Za okupace byl nasazen v divadle v Bautzen (Budyšín, 1942–45). Po osvobození v orchestru Opery 5. května v Praze (1945–48), kde studoval u Milana Kostohryze a Vladimíra Říhy. V Brně sóloklarinetista Symfonického orchestru Československého rozhlasu (1948–56), pak Státní filharmonie Brno. Značná koncertní činnost, zvláště v Brně, kde uskutečnil mimo jiné četné původní premiéry soudobých skladatelů Josefa Blatného, Zdeňka Blažka, Bohumila Boudy a Jaroslava Kvapila. Komorní hru pěstoval v Moravském dechovém kvintetu (1948–55), pak ve Foerstrově dechovém kvintetu.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Hudební rozhledy 1980, s. 451.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 22.2.2006