Český hudební slovník osob a institucí

Drska, Jan Nepomuk

Charakteristika: Pěvec-tenorista

Datum narození/zahájení aktivity: 24.1.1808
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 27.12.1848

Drska, Jan Nepomuk (pův. jm. Drštka; psán také Držtka; Držka; Drška; Drschka; Derska), pěvec-tenorista, narozen 24. 1. 1808, Letohrad (u Žamberka), zemřel 27. 12. 1848, Kassel (Německo).

Vyučil se v dramatickém zpěvu. V mládí působil jako vokalista v klášteře v Emauzích v Praze (1920). Poprvé vystoupil roku 1828 jako ochotnický herec ve Stavovském divadle; od té doby se věnoval již jen opeře. 11. 1. 1829 zde zpíval (stále ochotnicky) Tamina v českém uvedení prvního dějství Mozartovy Kouzelné flétny. Téhož roku byl angažován jako člen opery Stavovského divadla pro obor lyrický tenor. Do konce roku vystoupil ještě v úloze Belmonta v Mozartově Únosu ze Serailu, Ottavia v Donu Giovannim téhož autora a Liborina ve Weberově Čarostřelci. Ve Stavovském divadle zůstal do roku 1834 a ztvárnil za tu dobu řadu lyrických rolí, později i hrdinských tenorových úloh. Vystupoval jak v klasickém operním repertoáru italských a německých skladatelů, tak v mnoha českých (či počeštěných) představeních spolu s Karlem Strakatým a Kateřinou Kometovou-Podhorskou. Zejména tyto české úlohy mu přinesly jak popularitu u obecenstva, tak pozitivní ohlasy kritiků. V roce 1834 odešel ze Stavovského divadla do Štýrského Hradce, odsud pak ke dvorní opeře v Drážďanech (1834
35), aby nakonec zakotvil ve dvorní opeře v Kasselu (od 1835) na pozici prvního tenoristy. Během své kariéry hostoval i v jiných německých městech (Mannheim 1837, Norimberk 1840). Roku 1835 ještě jednou pohostinsky vystoupil v Praze, kde v komponovaném večeru sklidil úspěch ve svých nejznámějších rolích. Kromě operního repertoáru zde zpíval i Čelakovského píseň se sborem Tys bratr náš. Neměl velký hlasový rozsah, ale publikum si získal něžným a melodickým hlasem, srozumitelným přednesem a přirozeně živým hereckým výkonem. Na slova Josefa Krasoslava Chmelenského složil píseň pro baryton Loučení, která vyšla ve Věnci roku 1835. Od roku 1842 trpěl krční chorobou, která se podepisovala na jeho hlasových schopnostech a později se ukázala jako nevyléčitelná. Ke konci života již nezpíval; zemřel v Kasselu v pouhých čtyřiceti letech.


Literatura:

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.
Ludvová, Jitka: Hudební divadlo v českých zemích – osobnosti 19. století (Praha 2006).


II. Ostatní
Teuber, Oscar: Geschichte der Prager Theaters III (Praha 1888).
Srb-Debrnov, Josef: Dějiny hudby v Čechách a na Moravě (Praha 1891).
Nejedlý, Zdeněk: Bedřich Smetana IV – Nová společnost (Praha 1951).
Vondráček, Jan: Dějiny českého divadla – Doba předbřeznová 1824–1846 (Praha 1957).

Klára Kolofíková


Datum poslední změny: 26.2.2010