Český hudební slovník osob a institucí

Gerber, Antonín

Charakteristika: Skladatel a flétnista

Datum narození/zahájení aktivity: 18.2.1711
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 25.11.1792

Gerber, Antonín, skladatel a flétnista, narozen 18. 2. 1711, Markvartice u Jablon­ného (Česká Lípa), zemřel 25. 11. 1792, Praha.
 
Studoval na jezuitském gymnáziu v Lehnici, kde současně choralistou, potom filizofii ve Vra­tislavi (Wroclaw). Zručný houslista, uplat­ňoval se jako hudebník na pražských ků­rech (Loreta, sv. Vít, křižovníci) a koncert­ní mistr v kapele hraběte Černína. Patřil mezi nejlepší soudobé pražské flétnisty. Psal sonáty, koncerty a sinfonie. Udržoval styky s Dla­bačem, jemuž dodával zprávy o svých současnících pro jeho slovník.

Literatura:

I. Lexika
Dlabacz.
Srb-Debrnov, Josef: Slvník hudebních umělců slovanských (rukopis Národního muzea v Praze).
PHSN.
ČSHS.
 
II. Ostatní
Hudební zpravodaj 6, 1937, č. 2, s. 17.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 15.2.2006