Český hudební slovník osob a institucí

Živný, Stanislav

Charakteristika: Vojenský kapelník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 28.8.1873
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 13.7.1931

Živný, Stanislav, vojenský kapelník a skladatel, narozen 28. 8. 1873, Masečín (okr. Praha-Západ), zemřel 13. 7. 1931, Brno.

 

V letech 1888–98 studoval na vídeňské konzervatoři a na Zemské hudební akademii v Budapešti, kde působil jeho bratr. V roce 1889 vstoupil jako elév dobrovolně k hudbě pěšího pluku 32 v Plevlje (Černá Hora). Později byl přeložen k pěšímu pluku 81 do Vídně (1894), k pěšímu pluku 66 (1896) a k bosensko-hercegovskému pluku 4 (1897). Hrál na housle a trubku. Zastával funkci kapelníka u pěšího pluku 2 (1900–08 ) a poté u pěšího pluku 8 ve Vídni (1909–18). S ním pobýval během první světové války na ruské a italské frontě. Roku 1919 se stal kapelníkem posádkové hudby Brno (od roku 1920 hudby československého pěšího pluku 40), s níž odešel do Ostravy a Valašského Meziříčí. Záhy se vrátil do Brna jako kapelník hudby pěšího pluku 10. Ta měla velmi vysokou interpretační úroveň a těšila se velké oblibě. V roce 1927 odešel do výslužby a založil v Brně soukromou hudební školu. Přátelil se s Leošem Janáčkem, byl členem moravského výboru Jednoty hudebních stavů. Napsal četné skladby pochodové (například Marsch des k. u. k. IR 2 (Pflanzer–Baltin Marsch), Pochod československého pěšího pluku 10), taneční, ale i chrámové. Nejvíce se však věnoval práci instrumentační.


Literatura:

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Rathner, Fritz: Die bewaffnete Macht Österreich-Ungarns 1618–1918 in ihren Märschen (Kierspe 1983).
Marosi, László: Két évszázad katonazenéje magyarországon (Budapešť 1994).

Archiválie:

Vojenský historický archiv Praha (personální listy, Kronika československého pěšího pluku 10 Jana Koziny Sladkého, 1920).
Mitglieder des Militärkapellmeister-Pensionsvereines, Personalakt, Grund Buch 4/42 (Oesterreichisches Kriegsarchiv Wien).

Bohumil Pešek – Eva Vičarová


Datum poslední změny: 7.9.2009