Český hudební slovník osob a institucí

Lehner, Franz de Pauli

(Löhner; František de Paula)
Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 14.1.1802
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 14.5.1878

Lehner, Franz de Pauli (psán též Löhner), houslař, narozen 14. 1. 1802, Praha, zemřel 14. 5. 1878 tamtéž.
 
V letech 1818–1820 se vyučil v Praze u Johanna Baptisty Stosse. Od roku 1820 pracoval jako tovaryš ve Vídni u Bernharda Stosse. Po návratu se usadil v Železnici u Jičína. V roce 1833 se vrátil do Prahy, kde krátkou dobu pracoval u Jana Kulíka a otevřel si vlastní dílnu na Václavském náměstí č. 782. V roce 1836 se oženil. Z manželství se narodilo osm dětí. V roce 1836 přestěhoval dílnu na Václavské náměstí č. 784. Od roku 1870 měl dílnu v Ječné ulici č. 515. V roce 1841 získal v Praze měšťanské právo. Pracoval do roku 1873. Potom žil v pražském chudobinci a nakonec u svého syna, faráře v Děpoltovicích u Karlových Varů. Vyučil Wenzela Syroweho, Johanna Nepomuka Bínu, Ferdinanda Lantnera a Vincence Emanuela Homolku. Wenzel Syrowy u něho po vyučení pracoval jako tovaryš. Kromě houslí stavěl také violy, violoncella, kontrabasy a kytary. O jeho nástrojích se mnoho neví a asi jich mnoho nepostavil.

Literatura:

Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 78).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 131).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 15.11.2002