Český hudební slovník osob a institucí

Bureš, Julius

Charakteristika: Hudební pedagog a organizátor hudebního dění

Datum narození/zahájení aktivity: 1.7.1899
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 21.1.1985

Bureš, Julius, hudební pedagog a organizátor hudebního dění, narozen 1. 7. 1899, Praha, zemřel 21. 1. 1985, tamtéž.

 

Roku 1927 absolvoval hru na klavír v klavírním oddělení pražské konzervatoře u Ludmily Urbanové. Zasloužil se o založení Městského hudebního ústavu v Praze, kde setrval do roku 1950. Téhož roku byla založena hudební škola pod názvem Vzorová škola (dnes Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy), ve které se Bureš stal prvním ředitelem a v této funkci setrval až do odchodu do důchodu v roce 1965. Za zásluhy za modernizaci českého hudebního školství byl v roce oceněn 1956 titulem Vzorný učitel a roku 1963 řádem Za vynikající práci.


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

www.gmhs.cz/hudebni-skola

 

Nikola Illeová


Datum poslední změny: 20.9.2012