Český hudební slovník osob a institucí

Stoss, Johann Baptist

(Jan Baptista)
Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 18.2.1784
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 8.7.1850

Stoss, Johann Baptist, houslař, narozen 18. 2. 1784, Füssen, zemřel 8. 7. 1850, Praha.
 
Vyučil se u svého otce houslaře Magnuse Stephana Stosse ve Füssenu. Bratr vídeňského houslaře Martina Stosse. Před rokem 1813 přišel do Prahy. Pražské měšťanství získal 27. 9. 1813. V Praze dílnu celkem šestkrát stěhoval. Byl kmotrem Karlovi, synu pražského houslaře Johanna Kulíka. V letech 1836–1842 byl soudním znalcem. Johann Baptist Stoss rozhodně nepatřil mezi nejlepší pražské houslaře. Zhotovoval však dobré kytary, které byly v jeho době vysoce ceněny.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Homolka, Eduard Emanuel: Životopisné zprávy o houslařích a loutnařích v Praze a okolí 1602–1896 (Praha 1896).
Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 105).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 145, 147, 148, 150).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s.164).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 26.1.2009