Český hudební slovník osob a institucí

Lauschmann, Josef Jaromír

Charakteristika: Muzikolog a hudebník

Datum narození/zahájení aktivity: 7.4.1871
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 15.11.1962

Lauschmann, Josef Jaromír, muzikolog a hudebník, narozen 7. 4. 1871, Příbram, zemřel 15. 11. 1962, Praha.
 
Maturoval na gymnáziu v rodišti, práva studoval na Univerzitě Karlově v Praze (JUDr. 1893), po celý život pracoval jako úředník ve státní správě (mj. byl 1913–18 okresním hejtmanem v Poděbradech, později působil v Praze ve školské správě). V hudbě se vzdělával jako varhaník (byl žákem Bedřicha Antonína Wiedermanna a od 1924 mimořádným posluchačem pražské konzervatoře, kde absolvoval varhanické oddělení u Antonína Elšlégera), své hudební vzdělání rozšířil i studiem hudební vědy a estetiky na Karlově univerzitě (1932–39, PhDr. 1939 disertací Pražské oratorium XVIII. století, za niž obdržel cenu Sdružení přátel baroka při Umělecké besedě). Hudebnicky působil jako sbormistr a také jako kontrabasista či dirigent orchestrálních sdružení; byl též klavírním doprovázečem nymburského Hlaholu. Publikoval studii Narodil se Kristus Pán (o stejnojmenné písni, Cyril 61, 1935), v rkp. měl rozsáhlou práci o hudebních nástrojích a jejich třídění, na kůru v Pelhřimově nalezl Míčovu Sinfonia in Re. Podílel se na činnosti Společnosti pro starou hudbu (Praha 1940–51), která začátkem okupace vznikla z iniciativy několika muzikologů (předsedou byl profesor pražské konzervatoře Vlastimil Blažek, dále zde byli např. Josef Plavec, Jitka Snížková, Emilián Trolda) s cílem propagovat starou českou  hudbu; připravoval zde koncerty a úvodní slova.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Zdeněk Culka ve Věstníku pěveckém a hudebním 45, 1941, s. 104.
 
Ivan Poledňák


Datum poslední změny: 4.7.2008