Český hudební slovník osob a institucí

Gayer, Vojtěch

Charakteristika: Skladatel


Gayer, Vojtěch, skladatel, žil 18. století v Čechách.
 
Rodák z Prahy, syn skladatele Kryštofa Karla Gayera. Gambista svatovítského kůru po Antonínu Görbigovi (od 1727), žádal po otcově smrti (1734) o místo ředitele kůru a v žádosti uvedl, že má sbírku hudebnin. Je patrně autorem moteta Pleno choro, dochovaného na Strahově.

Literatura:

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.
 
II. Ostatní
Podlaha, Antonín: Catalogus collestionis operum artis musicae, quae in bibliotheca Capituli Metropolitani Pragensis asservantur (Praha 1926).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 15.2.2006