Český hudební slovník osob a institucí

Brejšek, Jindřich

Charakteristika: Dirigent, skladatel a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 7.3.1930

Brejšek, Jindřich, dirigent, skladatel a pedagog, narozen 7. 3. 1930, Praha.
 
Studoval na Vojenské hudební škole hru na trubku a křídlovku (1946–47). Na pražské konzervatoři studoval u Václava Paříka a Václava Junka hru na trubku a u Václava Smetáčka dirigování. Jeho činnost je spojena především s dlouholetým působením v oblasti dechové hudby. Od roku 1947 vykonával funkci sólisty v orchestru Hudby Hradní stráže prezidenta republiky a u jiných vojenských hudeb. V roce 1952 po kapelnických zkouškách začala jeho dirigentská kariéra u vojenských hudeb v ČSR. Byl prvním dirigentem (1962–70) a posléze šéfdirigentem a uměleckým vedoucím orchestru Ústřední hudby Československé lidové armády (1971–87), se kterým se zúčastnil mnoha zahraničních zájezdů především v bývalé NDR ale také Francii, Švýcarsku, Jugoslávii, Norsku, NSR, Švédsku, Rakousku, Bulharsku, Polsku a Belgii. S orchestrem Ústřední hudby ČSLA se úspěšně účastnil na festivalech a soutěžích dechových hudeb doma i v zahraničí. Po odchodu do důchodu v roce 1987 dirigoval symfonické orchestry (Filmový symfonický orchestr, Studiový orchestr, Vojenský symfonický orchestr). 
Kromě dirigování se věnoval i skladatelské činnosti a to především v oblasti komponování pro dechové orchestry, ale také instrumentoval a upravoval díla symfonická, operní a operetní. V roce 1997 se jeho skladba Kontrasty stala vítěznou skladbou v soutěži vypsané Společností dechové hudby při Asociaci hudebních umělců a vědců v Praze. Jarní rapsodie a Kontrasty byly vybrány jako povinné skladby nejvyšší třídy na různých festivalech. 
Uskutečnil množství rozhlasových i televizních nahrávek, spolupracoval s gramofonovými společnostmi Supraphon a Panton a nakladatelstvími Editio Bärenreiter Praha a Musikverlag Rundel GmbH Rot an der Rot.
Je zván jako lektor na semináře pro dirigenty, kde se věnuje mimo jiné taktovací technice, práci s orchestrem, instrumentaci pro velké dechové orchestry apod. Soukromě připravuje adepty na dirigentské povolání a je zván jako oponent k diplomovým pracím konzervatoristů.  
Od roku 1988 působí v hlavním výboru Českého hudebního fondu a v roce 1990 se stal předsedou organizačního výboru Pražského mezinárodního festivalu dechových hudeb. Dlouhodobě působí v útvaru neprofesionálního umění IPOS ARTAMA. V roce 1982 byl vyznamenán Cenou Svazu skladatelů a koncertních umělců.

Dílo:

Dílo hudební

Komorní

Miniatury pro dechový kvintet (1987).

Pro dechový orchestr
Pevným krokem /Mit festem Schritt/ (1986, resp. 1997);
Vršovická (1989);
Lahovská (1991);
Jarní Rapsódie (1993);
V rozmarné náladě, koncertní skladba (1994);
Píseň pro trubku (1994, resp. 1995);
Kontrasty, koncertní skladba (1998);
Vzpomínka na Paříž, koncertní skladba (1998);
Slunko na Šumavě (autor textu Vladimír Sýkora, 1992, resp. 2000);
Jihočeský valčík (2001);

Promenádní valčík (1991, resp. 2003).

Literatura:

I. Lexika
ČSS.
Who is …? (v České republice)1 (Hübners blaues Who is Who, Zug 2002).
 
II. Ostatní
http://www.whoiswho-verlag.cz
http://www.pdoskoda-auto.cz/dirigenti.htm#Jindřich%20Brejšek
http://mh.dobris.net/uh/vyzn_os.htm#Jindřich%20BREJŠEK
http://fanfary.pb.cz/uh/hist_podrob.htm
 
Jakub V. Vlček
Datum poslední změny: 24.1.2007