Český hudební slovník osob a institucí

Macháček, Rudolf

Charakteristika: Hudební pedagog, vojenský kapelník a sbormistr

Datum narození/zahájení aktivity: 11.5.1880
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 1.8.1956

Macháček, Rudolf, hudební pedagog, vojenský kapelník a sbormistr, narozen 11. 5. 1880, Sedlec (u Kutné Hory), zemřel 1. 8. 1956, Praha.

 

Po absolutoriu učitelského ústavu v Praze vyučoval na obecných školách v okolí Prahy. Vystudoval varhanní oddělení pražské konzervatoře (1905–08), složil státní zkoušku ze zpěvu, hry na varhany, housle a klavír. Poté působil na učitelských ústavech v Praze. Za první světové války sloužil u domobraneckého pluku 8, od roku 1914 byl v ruském zajateckém táboře. V roce 1918 se přihlásil do československých legií a organizoval hudební život českých vojsk v Rusku. V roce 1919 se stal kapelníkem 11. střeleckého pluku, ale po roce byl těžce zraněn při vykolejení vlaku a k plukovní hudbě se již nevrátil. Po návratu do vlasti v roce 1920 se stal profesorem učitelského ústavu v Praze a třináct let působil jako sbormistr pěveckého spolku Slavie, s nímž pořádal lidové koncerty. V letech 1934–39 byl odborným inspektorem hudební výchovy na učitelských ústavech českých, slovenských i podkarpatských.


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Branberger, Jan: Konzervatoř hudby v Praze 1811–1911. Pamětní spis k stoletému jubileu založení ústavu (Praha 1911).

 

 

Archiválie:

Vojenský historický archiv Praha (KLEG, Dějiny pěšího pluku 11, s. 91).

 

Bohumil Pešek – Eva Vičarová


Datum poslední změny: 9.4.2009