Český hudební slovník osob a institucí

Sovák, Miloš

Charakteristika: Lékař, autor textu o hudbě

Datum narození/zahájení aktivity: 15.4.1905
Datum úmrtí/ukončení aktivity: Datum úmrtí neznámé

Sovák, Miloš, lékař, autor textu o hudbě, narozen 15. 4. 1905, Bechyně, zemřel (?).

 

Po maturitě na táborském gymnáziu (1924) pokračoval ve studiu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy (MUDr. 1930), poté studoval hudební vědu a fonetiku na Filozofické fakultě tamtéž (PhDr. 1948). Vyučoval defektologii (logopedii) na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, externě vyučoval hygienu a hlas řeči na pražské AMU. Byl členem komise pro výzkum zpěvu při ČSAV. Publikoval více jak 150 prací, z toho 5 monografií a 5 původních vysokoškolských textů, více jak 50 hesel do různých encyklopedií.


Dílo:

Dílo literární (výběr)

 

Hlas-řeč-sluch (s B. Hálou, Praha 1941);

Kmitání hlasivek ve světle laryngostroboskopie (Praha 1945);

Stroboskopický výzkum hlasové pathologie (Praha 1945);

Otiatrie a foniatrie ve službách školního lékařství (Praha 1947).

Literatura:

ČSHS.

 

Simona Sedláčková


Datum poslední změny: 3.5.2012