Český hudební slovník osob a institucí

Petr, Bohumír

(Cyril)
Charakteristika: Hudební vědec, hudební spisovatel, pedagog, skladatel, varhaník, kněz a historik

Datum narození/zahájení aktivity: 13.10.1905
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 16.7.1976

Petr, Bohumír (Cyril), hudební vědec, hudební spisovatel, pedagog, skladatel, varhaník, kněz a historik, narozen 13. 10. 1905, Kaznějov, zemřel 16. 7. 1976, Praha.

 

Maturoval na gymnáziu v Plzni. V roce 1920 se stal žákem Varhanní školy Obecné jednoty cyrilské v Praze, kde byl mimo jiné žákem významného varhaníka a skladatele Vojtěcha Říhovského. Vstoupil do benediktinského řádu a studoval katolickou filosofii v Salcburgu. V roce 1930 byl vysvěcen na kněze v Beuronu a rok později obhájil doktorskou práci Das aesthetische Gefühl. V Salcburgu se rovněž vyučil varhanářství.

V roce 1932 vystoupil z řádu a pokračoval ve studiích na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doktorem filosofie se stal v roce 1936, když obhájil práci: Symbolika v gregorianice z hlediska estetiky a liturgie. Zabýval se interpretací chrámové hudby a na toto téma publikoval řadu prací v časopise Cyril. Studoval i práva a přírodní vědy. Další doktorský titul získal v roce 1948 na Přírodovědecké fakultě za práci Homo musicus. Kromě toho vykonal státní zkoušky z němčiny, latiny, ze zpěvu, z varhan a dokonce z defektologie. Zaabýval se též topografií.

Pracoval jako středoškolský profesor v Duchcově, v Mladé Boleslavi a v Praze. Publikoval práce ze všech oborů, které vystudoval a to jak česky a německy, tak i latinsky. Napsal i několik sbírek básní. Konal četné přednášky a organizoval koncertní činnost. V pražském Muzeu hudby je uložen jeho rukopis několikasvazkové Encyklopedie varhan.


Literatura:

ČSHS.

 

Petr Kostrhun


Datum poslední změny: 29.3.2012