Český hudební slovník osob a institucí

Faltis, Vincenc František

Charakteristika: Kapelník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 25.6.1856
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 6.5.1951

Faltis, Vincenc František, kapelník a skladatel, narozen 25. 6. 1856, Jihlava, zemřel 6. 5. 1951, Tampa (Florida, USA).

 

Prošel výukou hry na housle a lesní roh na vojenské škole v Praze, již od roku 1869 působil v kapelách v Chorvatsku, od roku 1876 v Německu, později také v Itálii a Švýcarsku. Během svého pobytu ve Vídni roku 1880 byl krátce žákem Franze von Suppé. Od roku 1881 působil jako vojenský kapelník a organizátor vojenských kapel v Bulharsku, Rusku a Polsku. Později se stal kapelníkem egyptského místokrále v Káhiře, kde zorganizoval z místních hudebníků kapelu, s níž účinkoval mimo jiné na průmyslové výstavě v Berlíně roku 1896. V létě roku 1906 po návratu z Egypta řídil v Praze dva koncerty České filharmonie. Roku 1910 podnikl koncertní turné po Americe, kde se v následujících letech usadil a pracoval pro nakladatelskou firmu, dále působil jako kapelník v cirkuse Barnum & Bailey a řídil orchestr presbyteriánského chrámu v Brooklynu. Později řídil orchestr biografu v Tampě na Floridě, jež se stala jeho domovem (získal americké občanství). V Čechách pobýval v letech 1928–39, přičemž zajížděl do Dubrovníku, kde řídil provedení svých skladeb; poté se vrátil na Floridu.

Faltisovo dílo zahrnuje oblast hudby komorní a orchestrální (Bulharská národní hymna pro klavír, Fantaisie orientale pro smyčcový orchestr, Quatre mélodies égyptiennes pro orchestr, valčíky Souvenir d'Égypte, Valse du Nil), dále taneční skladby a pochody, opery (Ahasver, Zelot), a také hudbu k baletům a pantomimám provozovaným v cirkuse (Kleopatra, Královna ze Sáby).


Literatura:

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Osudy českého hudebníka (Dalibor 4, 1882, s. 19–20).
Osobní (Dalibor 18, 1896, s. 120–121).
Různé zprávy (Dalibor 18, 1896, s. 226).
Faltis, Vincenc František: Bulharská národní hymna (Česká hudba 1, 1895, č. 4, s. 3).
Černušák, Gracian: Třemi díly světa (Lidové noviny, 25. 6. 1936).

Libuše Dvořáková


Datum poslední změny: 4.12.2009