Český hudební slovník osob a institucí

Hollmann, Otakar

Charakteristika: Klavírista

Datum narození/zahájení aktivity: 29.1.1894
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 9.5.1967

Hollmann, Otakar, klavírista, narozen 29. 1. 1894, Vídeň, zemřel 9. 5. 1967, Praha.

 

Od šesti let se učil hrát na housle. V roce 1913 maturoval na reálce v místě svého rodiště. Během první světové války však přišel o pravou ruku. Dráha houslisty byla nadále nemyslitelná, studoval tedy v letech 1919–24 u Adolfa Mikeše v Praze hru na klavír jednou rukou. Od roku 1922 byl úředníkem Agrobanky, a to po čtyři roky. Poté se již věnoval pouze hře na klavír. Prvně se veřejně prezentoval na koncertě 26. 4. 1927 v Praze. Měl úspěchy i v zahraničí – v Rakousku, Bulharsku, Jugoslávii, Rumunsku, 12. 5. 1930 v Paříži provedl původní klavírní skladby pro levou ruku od Johanna Sebastiana Bacha, Alexandra Nikolajeviče Skrjabina, Maxe Regera, Maurice Ravela, Benjamina Brittena. Díky svému umění mohl podnítit novou českou klavírní tvorbu pro levou ruku. Množství skladatelů mu věnovalo své skladby, a to například: Jaroslav Tomášek, Václav Kaprál, Erwin Schulhoff, Bohuslav Martinů, Leoš Janáček, Josef Bohuslav Foerster, Jaroslav Řídký, Josef Bartovský, Aleš Jermár, Vincenc Šťastný. Jeho hru si můžeme poslechnout z gramofonových desek, nahrál Capriccio Leoše Janáčka a Sonátu op. 7 Jaroslava Tomáška. Ještě před tím, než začal studovat skladbu u Vítězslava Nováka (1925/26), napsal Pět klavírních skladeb. Působil i jistý čas jako tajemník Svazu invalidů.


Literatura:

ČSHS.

 

Kateřina Karpíšková


Datum poslední změny: 4.11.2010