Český hudební slovník osob a institucí

Říha, Celestin

Charakteristika: Kantor

Datum narození/zahájení aktivity: 17.4.1810
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 16.3.1882

Říha, Celestin, kantor, narozen 17. 4. 1810, Rakovník, zemřel 16. 3. 1882, Nový Byd­žov.
 
Vykonal učitelské zkoušky pro hlavní školy (1833), byl učitelem v Novém Bydžově (do 1869). Na odpočinku žil v Praze a v Nymburce. Přispí­val do Školy a života a má četné články ve Školníku (kolem 1860), zvláště Proč se kandi­dáti učitelství málo v hudbě znají a jak tomu od­pomoci a další.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Kryšpín, Vojtěch: Sto let práce učitelstva českoslovanského (Praha 1885, s. 225).
 
Petr Macek


Datum poslední změny: 20.2.2011