Český hudební slovník osob a institucí

Vrbas, Jakub

Charakteristika: Sběratel lidových písní, učitel a vlastivědný pracovník

Datum narození/zahájení aktivity: 14.8.1858
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 26.7.1952

Vrbas, Jakub, sběratel lidových písní, učitel a vlastivědný pracovník, narozen 14. 8. 1858, Klobouky u Brna, zemřel 26. 7. 1952, Ždánice u Kyjova.

 

Obecnou školu navštěvoval v Kloboukách u Brna a v Hustopečích (186470). Po studiích na německé Zemské reálce v Hustopečích a vyšší reálce v Brně (187072) vstoupil roku 1873 na český Učitelský ústav v Brně, který absolvoval v roce 1877. Na ústavu mezi jeho pedagogy patřil také Leoš Janáček. Jako učitel zpočátku působil v Podivíně (187780) a následně ve Ždánicích, kde také strávil zbytek života. Ve ždánickém kostele působil jako varhaník.

Z podnětu Františka Bartoše začal sbírat lidové písně a jiný folkloristický i etnografický materiál na Ždánsku a Břeclavsku. Jeho záznamy František Bartoš použil ve sbírkách Naše děti, 1888, a Moravské národní písně v nově nasbírané, 1889, s Leošem Janáčkem, 1901. Celkem využil 148 písní. Podíl Jakuba Vrbase na vzniku obou sbírek zmínil František Bartoš v předmluvách k oběma dílům.

V roce 1938 založil ve Ždánicích muzeum, které bylo slavnostně otevřeno v roce 1940.

Pamětní deska od kamenosochaře Karla Konečného ze Žarošic mu byla slavnostně odhalena u příležitosti stého výročí jeho narození v roce 1958 na budově obecné školy ve Ždánicích.


Dílo:

Dílo literární (výběr)

Články, studie
Příspěvek ku poznání života učitelů na začátku století 19 (Komenský 25, 1897, s. 609–611);
Ždánice na Moravě (Historické rozhledy 3, 1900, s. 281–298);

Z dějin výroby a nálevu lihovin na Ždánsku (Vinařský obzor 33, 1939, s. 195–197, 210–212);

Zájem Františka Bartoše a Leoše Janáčka o vydání zpěvníku z národních písní pro obecnou školu (Hudební věstník 33, 1940, s. 261–263);

Náboženské poměry na Ždánsku v 15., 16. a 17. století (Od Hradské cesty, 1952, č. 9, s. 31–32);

Hody a muziky na Ždánsku (Od Hradské cesty, 1960, s. 41–43).

 

 

Knižní publikace

Dějiny městečka Ždánic (Ždánice 1898);

Geschichte des Marktes Steinitz (Steinitz 1904);

Ždánsko. Zeměpisný a dějepisný popis (Ždánice 1930);

Z dějin Žarošic (Žarošice 1940);

Pohledy do minulosti Klobouk (Klobouky u Brna 21999);

Ždánsko. Zeměpisný a dějepisný popis (Ždánice 22002).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS

 

II. Ostatní

Kotík, Vladimír: Jakub Vrbas (Ždánický zpravodaj 41, 2002, s. 1–15).

Bartoš, František: Naše děti (Brno 1888).

Bartoš, František: Národní písně moravské v nově nasbírané (Brno 1889).

Pohledy do minulosti Klobouk (Klobouky u Brna 21999, s. 6–16).

Ždánsko. Zeměpisný a dějepisný popis (Ždánice 22002, s. 711–749).

 

Jitka Málková


Datum poslední změny: 19.1.2012