Český hudební slovník osob a institucí

Willer, Joannes Michael

(Johann; Jan)
Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 25.8.1753
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 7.10.1826

Willer, Joannes Michael, houslař, narozen 25. 8. 1753, Vils, zemřel 7. 10. 1826, Praha.
 
Otec a učitel pražského houslaře Johanna Franze Willera. Není známo, kdy se přistěhoval do Prahy. Vyučen byl kolem roku 1771. Pražským měšťanem se stal v roce 1780. Téhož roku se v Praze oženil. Dílnu celkem čtyřikrát stěhoval. Nejprve pracoval podle modelu Jacoba Stainera, později se snažil přizpůsobit pražské houslařské škole. Jeho práce je pečlivá. V letech 1825–26 byl starostou houslařů a hotovitelů hudebních nástrojů v Praze.

Literatura:

Homolka, Eduard Emanuel: Životopisné zprávy o houslařích a loutnařích v Praze a okolí 1602–1896 (Praha 1896).
Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 117–118).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 145–146, 189).
Budiš, Ratibor: Housle v proměnách staletí (Praha 1975, s. 36).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 179–180).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 29.12.2003