Český hudební slovník osob a institucí

Bartoš, Jaroslav

Charakteristika: Divadelní historik, překladatel a autor textů o hudbě

Datum narození/zahájení aktivity: 11.4.1897
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 3.5.1967

Bartoš, Jaroslav, divadelní historik, překladatel a autor textů o hudbě, narozen 11. 4. 1897, Vodolka (dnes Odolená Voda), zemřel 3. 5. 1967, Praha.

 

Po absolvování akademického gymnázia v Praze (1915) a Právnické fakulty Univerzity Karlovy tamtéž (1921) nastoupil do Patentního úřadu (1922). Při zaměstnání vystudoval hudební vědu a estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1948), poté přijal místo v Gramofonových závodech v Loděnici u Berouna. Zabýval se lidovým loutkářstvím. Upravil několik desítek her českých autorů (Josefa Kajetána Tyla, Aloise Jiráska, Václava Klimenta Klicpery, Josefa Václava Friče a dalších). Vydával sbírky loutkových her, redigoval časopis Naše loutky, přispíval do řady periodik (Loutková scéna, Československý loutkář a jiné), překládal a věnoval se dějinám loutkářství. Zabýval se též diskografií, je autorem četných článků otištěných v časopisech Gramofon, Gramorevue, Hudební rozhledy, Tempo a dalších.


Literatura:

ČSHS.

 

Simona Sedláčková


Datum poslední změny: 29.2.2012