Český hudební slovník osob a institucí

Rauch, Sebastian 1)

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 19.1.1678
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1724 Po roce

Rauch, Sebastian 1), houslař, narozen 19. 1. 1678, augsburská dieceze, zemřel po 1724, Praha.
 
Uvádí se, že před příchodem do Prahy pracoval u norimberského houslaře Sebastiana Schelleho. Tento údaj je velmi nepravděpodobný, vzhledem k věku Sebastiana Schelleho. Do Prahy přišel pravděpodobně před rokem 1700. 6. 6. 1700 se v Praze oženil s Annou Marií Pürtzelovou, vdovou po pražském houslaři Adamu Pürtzelovi. Malostranské měšťanství získal 7. 10. 1700. V letech 1700–1704 pracoval jako tovaryš u pražského houslaře Thomase Edlingera. V roce 1713 měl již vlastní dílnu na Malé Straně v domě „U tří žaludů“. Jeho práce je pečlivá a originální.

Literatura:

I. Lexika
Dlabacz.
ČSHS.
LdM.
 
II. Ostatní
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 95).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 158).
Homolka, Eduard Emanuel: Životopisné zprávy o houslařích a loutnařích v Praze a okolí 1602–1896 (Praha 1896).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 142).
Kůs, Lev: Vývoj pražského houslařství (Hudba a národ, Praha 1940, s. 107–113).
 
Pavel Kurfürst

Datum poslední změny: 4.1.2006