Český hudební slovník osob a institucí

Bergl, Miloš

Charakteristika: Organizátor, propagátor hudby jazzového okruhu a publicista

Datum narození/zahájení aktivity: 24.10.1931
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 27.5.1964

Bergl, Miloš, organizátor, propagátor hudby jazzového okruhu a publicista, narozen 24. 10. 1931, zemřel 27. 5. 1964, Mariánské Lázně.
 
Vystudoval obor produkce na filmové fakultě Akademie múzických umění v Praze, pracoval ve filmovém studiu Barrandov. Od mládí se zajímal o jazz: se Stanislavem Titzlem vydával amatérský jazzový bulletin Boptime (kolem 1952); spolupracoval v Československém rozhlase na pořadech Co nového v jazzové a taneční hudbě, Mládí republiky, Kdo hraje dnes atd.; podílel se na přípravě pořadů o jazzu v Divadle hudby a s J. Tvrzníkem tamtéž na organizaci výstavy Svět jazzu v československém výtvarném umění (1958); byl spolupořadatelem a autorem průvodní brožury gramofonového alba Československý jazz 1958–60 (první ze série antologií jazzových snímků, vycházejících v šedesátých letech); aktivně spolupracoval na vzniku a vedení Kruhu jazzové a moderní taneční hudby při závodním výboru ROH Státního hudebního vydavatelství (byla to významná dobová platforma při prosazování hudby jazzového okruhu), Československé jazzové federace apod. Vyvíjel publikační činnost v denících a časopisech, ale napsal též stati do sborníků Taneční hudba a jazz: Gustav Brom… a několik obecných otázek navíc, Taneční hudba a jazz ve světě (s Václavem Kučerou, oba materiály 1960), Sólo hraje K. Velebný (1961), Jazzové festivaly – pro a proti (1962), Karlovy Vary – Warszawa (1963). Ve své době přispěl k informovanosti veřejnosti jeho informativní slovníček ABC jazzu (s Lubomírem Dorůžkou; příloha ke sborníku Taneční hudba a jazz 1960). Při pražských Mezinárodních jazzových festivalech byla nejlepšímu československému souboru udělována plaketa In memoriam Miloše Bergla.


Literatura:

I. Lexika
EJ.
 
II. Ostatní
Melodie 1964, s. 101 (nekrolog).
 
Ivan Poledňák


Datum poslední změny: 8.12.2008