Český hudební slovník osob a institucí

d´Elvert, Christian Fridrich

Charakteristika: Spisovatel a poslanec

Datum narození/zahájení aktivity: 11.4.1803
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 28.1.1896

d’Elvert, Christian Fridrich, spisovatel a poslanec, narozen 11. 4. 1803, Brno, zemřel 28. 1. 1896, tamtéž.

Do roku 1827 studoval práva ve Vídni a Praze. Byl zemským moravským úředníkem (do 1868) a brněnským purkmistrem (1861–64, 1870–76). V letech 1871–82 byl zemským a říšským poslancem.

Kormě toho byl předsedou historickostatistické sekce hospodářské společnosti moravskoslezské (1851), dopisujícím členem Královské české společnosti nauk (1853), ředitel brněnského Musikvereinu.

Psal práce historické i hudebněhistorické – množství sebraného materiálu v nich ale převažuje nad kritickým přístupem. Kromě dějin hudby na našem území publikoval i řadu medailonů hudebníků.


Dílo:

Dílo literární

 

Samostatně vydané publikace (výběr)

Geschichte des Theaters in Mähren und Österr-Schlesien (Brno 1873).

Geschichte der Musik in Mähren (Brno 1873; 1. sv. text, 2. sv. přílohy).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS (heslo Bohumíra Štědroně).

II. Ostatní

Gedenkblätter zu seinem 90. Geburtstage (Brno 1893).

Jan Pirner


Datum poslední změny: 16.2.2012