Český hudební slovník osob a institucí

Melhuba, Ignát

Charakteristika: Kantor a sběratel lidových písní

Datum narození/zahájení aktivity: 10.3.1860
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 21.2.1927

Melhuba, Ignát, kantor a sběratel lidových písní, narozen 10. 3. 1860, Měník (u Litovle), zemřel 21. 2. 1927, Olomouc.
 
V letech 1871–75 studoval gymnázium v Olomouci, 1875–79 učitelský ústav v Příboře. Působil jako učitel v litovelském okrese, nakonec v letech 1917–22 v Senici na Hané. Řídil tam sokolský pěvecký kroužek, sbíral lidové písně a vydal Národní písně severní Moravy (ve sborníku Náš lid Olomouc 1893, s. 49). Příspěl také do sbírky Františka Bartoše Národní písně moravské (Brno 1889).

Literatura:

PHSN.
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 17.2.2006