Český hudební slovník osob a institucí

Lokvenc, Bohuslav

Charakteristika: Vojenský kapelník

Datum narození/zahájení aktivity: 29.11.1900
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 24.3.1966

Lokvenc, Bohuslav, vojenský kapelník, narozen 29. 11. 1900, Hronov, zemřel, 24. 3. 1966, Tábor.
 
Na pražské konzervatoři (absolvoval 1923) byl žákem Jaroslava Křičky (skladba) a Bedřicha Antonína Wiedermanna (varhany). Ve studiu varhanní hry pak dále pokračoval na mistrovské škole u Josefa Kličky (1923–24). V letech 1925–32 byl zaměstnán jako ředitel hudební školy v Týně nad Vltavou (státní zkoušky 1931–32). Od roku 1933 působil jako vojenský kapelník ve Vojenské hudební škole v Praze (1933–35), u hudby pěšího pluku 33 v Chebu (1935–38), poté v Košicích (1938–39) a v zakarpatském Chustu (do června 1939). V době okupace byl kapelníkem 3. praporu vládního vojska v Písku, s nímž se dostal do Itálie. Zde přešel v dubnu roku 1945 na stranu spojeneckých vojsk a stal se členem československé brigády v Itálii. Po osvobození znovu vojenským kapelníkem v Písku (1945–48) a v Mladé Boleslavi (1948–50, štábní kapitán v záloze). Následně ředitelem hudební školy v Písku (1950–51) a v Sezimově Ústí (1951–63), kde rovněž působil jako umělecký vedoucí závodní hudby a předseda komise Lidové umělecké tvořivosti. Osvědčil se též jako plodný autor, upravovatel a instrumentátor populárních skladeb.

Literatura:

ČSHS.
 
Ondřej Pivoda
Datum poslední změny: 17.5.2007