Český hudební slovník osob a institucí

Vopršal, Jan

Charakteristika: Hudební a divadelní publicista

Datum narození/zahájení aktivity: 24.11.1898
Datum úmrtí/ukončení aktivity: Datum a místo úmrtí neznámé.

Vopršal, Jan, hudební a divadelní publicista, narozen 24. 11. 1898, Hrochův Týnec, zemřel (?).

 

Absolvoval gymnázium v Rychnově nad Kněžnou a v Chrudimi. Na Karlově univerzitě v Praze vystudoval práva (JUDr. roku 1923). Pracoval u ředitelství státních drah v Olomouci, Brně a Plzni. Roku 1930 byl povolán na ministerstvo železnic. Vedle úřednického povolání byl nadšeným amatérským hudebníkem, divadelníkem, loutkářem. Od dětství se vzdělával v hudbě u soukromých učitelů a v hudební teorii na městské hudební škole v Jihlavě. V Chrudimi se věnoval komornímu muzicírování, byl členem kruhu pěvkyně Marie Musilové. Publikoval coby hudební a divadelní referent pardubického Východu (1919–23) a Jihlavského týdne (1927–28). Byl činný jako praktický a výkonný loutkář, je autorem několika loutkových her (Domovina, Zimní cesta, Dobrý nápad lepší než hrubá pěst, Holka modrooká, revue Amorkovy rozmary a další). Jeho komedie Učeň černokněžníkův byla poctěna cenou v soutěži o nejlepší loutkovou hru vypsanou Masarykovým lidovýchovným ústavem (1928). Napsal a složil první českou zpěvohru pro loutky Holka modrooká. V Plzni byl Vopršal spolupracovníkem Josefa Skupy. Publikoval několik statí k českému divadelnímu životu, zabýval se neblahým vlivem úpadkové operety. Operetou se zabýval po stránce provozní, správní, sociologické, umělecké i mravní, hlavní cestu k regeneraci žánru spatřoval zejména v ozdravění libreta. Publikoval pod pseudonymem J. A. Horel.


Dílo:

Dílo literární

 

Dramaturgický problém českého divadla (Melantrich, Praha 1941);

Staré a nové cesty operety (Knihovna divadelního prostoru 7, Praha 1946);

Hudební skladatelé, divadlo a opereta (Rytmus 10, 1946, č. 8, s. 8).

Literatura:

ČSHS (Gracian Černušák)

Navrátil, Michal: Almanach československých právníků (Praha 1930, s. 494).

 

Kateřina Hnátová


Datum poslední změny: 5.1.2012