Český hudební slovník osob a institucí

Angstenberger, Jan Michael

Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 2.1.1717
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 20.8.1789

Angstenberger, Johann Michael (psán též Anxenberger; Angstenberger, Jan Michael), skladatel,  narozen 2. 1. 1717, Zákupy, zemřel 20. 8. 1789, Vídeň.
 
O tomto skladateli je známo, že vstoupil roku 1738 do řádu křižovníků s červenou hvězdou a že jako člen tohoto řádu působil v Praze (mimo jiné i jako chorregens), v Karlových  Varech a od roku 1768 ve Vídni, kde získal hodnost komendátora. V křižovnické pražské sbírce se nacházelo asi dvacet jeho chrámových skladeb (offertoria, litanie, žalmy a další), jež byly uvedeny v inventáři sbírky z let 1737/38, namnoze ovšem formou novějších přípisů, takže jejich vznik lze klást na konec třicátých a do celých čtyřicátých let 18. století. Před rokem 1750 byl Angstenberger počítán vedle Josefa Antonína Sehlinga k předním pražským tvůrcům chrámové hudby. Angstenbergerovy  skladby byly též u sv. Víta v Praze u u sv. Karla ve Vídni (Veni Sancte Spiritus). Jeho tvorba byla evidentně ovlivněna vzory neapolské školy a podržela si životnost až do osmdesátých let 18. století.

Literatura:

I. Lexika
Dlabacz.
PHSN.
ČSHS.
 
II. Ostatní
Kniha památní na sedmisetleté založení českých křižovníků s č. hv. (Praha 1933, s. 203–204).
Kamper, Otakar: Hudební Praha v XVIII. věku (Praha 1936).
Němec, Vladimír: Pražské varhany (Praha 1944, s. 135).
Buchner, Alexandr: Hudební sbírka Emiliána Troldy (Praha 1954, s. 16).
Fukač, Jiří: Křižovnický hudební inventář (2 svazky, diplomní práce, Brno 1959).
Fukač, Jiří: Pöltenberg, Wien und die Musikkultur der Prager Kreuzherren (in: Hilscher, Elisabeth Theresia, ed.: Österreichische Musik – Musik  in Österreich. Beiträge zur Musikgeschichte  Mitteleuropas. Theophil Antonicek zum 60. Geburtstag, Tutzing 1998, s. 176).
 
Jiří Fukač
Datum poslední změny: 14.11.2002