Český hudební slovník osob a institucí

Nové české divadlo

Charakteristika: Divadelní periodikum

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1918
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1936

Nové české divadlo, sborník dramatického svazu, obsahující stati o divadelních problé­mech, 1918–1936.
 
Vyšlo celkem pět svazků (1, 1918/25; 2, ­1927; 3, 1928/29; 4, 1930/32; 5, 1936, tento s názvem K. H. Hilar – čtvrt století české činohry). První dva svazky obsahovaly také stati o hudební problematice (I: Vítězslav Novák ­Melodram na moderním jevišti, Otakar Zich ­– Dramatické možnosti opery, Otakar Zítek – Sou­časná opera a scéna; II: Karel Boleslav Jirák – Afé­ra Vojcek, Otakar Zich – Jak se komponuje opera). Další svazky bez hudebních článků. Redaktoři sv. I.–III. Miroslav Rutte a Josef Kodíček, IV. Miroslav Rutte a František Götz, V. M. Rut­te. Sborník byl vydáván Aventinem (I.), O. Štorchem (II.–IV.) a Československým dramatickým svazem s Družstevní prací v Praze (V.).

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 21.2.2006