Český hudební slovník osob a institucí

Mates, František 1)

Charakteristika: Varhaník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 13.4.1818
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 23.2.1894

Mates, František, varhaník a skladatel, narozen 13. 4. 1818, Lochovice, zemřel 23. 2. 1894, Plzeň.
 
Hudbu studoval na varhanické škole (1834–36). Poté se stal zástupcem svého učitele Roberta Führera v kostele Panny Marie na Strahově. Po smrti Zikmunda  Kolešovského (1839) se stal varhaníkem v pražském chrámu sv. Štěpána. Od roku 1840 působil zároveň jako houslista orchestru Stavovského divadla. V roce 1843 přijal místo ředitele kůru u sv. Bartoloměje v Plzni a v prvních deseti letech se stal vůdčí uměleckou osobností města. Podle potřeby dirigoval i orchestr starého divadla (1850–65). V začátcích stálého českého divadla (1865–68) byl ředitelem divadelního orchestru. V roce 1849 vstoupil jako kapelník do služeb orchestru Národní gardy, kde působil do jejího zániku. Uplatňoval se i jako kapelník kapely Ostrostřelců.
Napsal Mši B dur z roku 1848 (v roce 1849 provedena Janem Bedřichem Kittlem na pražské konzervatoři) a několik kratších mešních skladeb. Preludium pro varhany a Smuteční pochod k pohřbu Josefa Františka Smetany (1861) vyšly tiskem. V pozůstalosti jsou také offertoria, graduale, Ave Maria a další chrámové skladby. Napsal rovněž Hymnus ke svatbě prince Rudolfa (1881) či Slavnostní pochod (1886). Skladby Františka Matese i jeho autografy jsou uloženy v Národním muzeu v Praze.
 
Jaroslav Fiala

Datum poslední změny: 7.7.2008