Český hudební slovník osob a institucí

Ott, Andreas

(Oth)
Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1620 kolem
Datum úmrtí/ukončení aktivity: Zemřel kolem 1664–1667

Ott, Andreas (též Oth), houslař, narozen kolem 1620, Lechbruck v Bavorsku, zemřel 1664–1667, Praha.
 
Oženil se v Praze v roce 1648. Měl devět dětí; dcera Anna Barbora se provdala za pražského houslaře Linharta Pradtera, po jeho smrti za houslaře Thomase Edlingera. V roce 1660 získal v Praze na Malé Straně měšťanské právo. Dílnu měl v nynější Nerudově ulici (Loutnařská). Patřil k první m houslařům a loutnařům, kteří přišli do Prahy. Zachovaly se jeho dvě kytary a dvě violy. Nesou znaky běžných tyrolských nástrojů té doby.

Literatura:

Homolka, Eduard Emanuel: Životopisné zprávy o houslařích a loutnařích v Praze a okolí 1602–1896 (Praha 1896).
Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Kůs, Lev: Vývoj pražského houslařství (Hudba a národ, Praha 1940, s. 107–113).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 85–86).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 142).
Budiš, Ratibor: Housle v proměnách staletí (Praha 1975, s. 35).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 141).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 16.11.2002