Český hudební slovník osob a institucí

Bubeníček, Ladislav

Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 11.6.1886
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 1.8.1939

Bubeníček, Ladislav, skladatel, narozen 11. 6. 1886, Praha, zemřel 1. 8. 1939, tamtéž.
 
Byl otcem dirigenta Jindřicha Bubeníčka. Vystudoval varhanní oddělení pražské konzervatoře (1901–05), upozornil na sebe jako skladatel mužských sborů (též na slova Rukopisu královédvorského). Byl výpomocným varhaníkem některých pražských chrámů (1911–19, s přestávkami), také kapelník Vinohradské zpěvohry (1920 a dále).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
PHSN.


II. Ostatní
Němec, Vladimír: Pražské varhany (Praha 1944, s. 250).
Hudební zpravodaj 8, 1939, č. 6/7, s. 13.
 
Petr Macek

Datum poslední změny: 31.1.2006