Český hudební slovník osob a institucí

Michal, Josef

Charakteristika: Hudebník

Datum narození/zahájení aktivity: 28.2.1886
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 22.6.1961

Michal, Josef, hudebník, narozen 28. 11. 1886, Třebeš u Hradce Králové, zemřel 22. 6. 1961, Vysoká nad Labem.
 
Studoval učitelský ústav v Hradci Králové, kde v roce 1907 maturoval, potom byl učitelem v Třebechovicích a jinde, od roku 1937 v Praze Smíchově a ředitelem měšťanské školy. Vydal Východočeské kolové tance (Pardubice 1945), Písně a tance z Hradecka (Praha 1959) a Hasičské písničky (Pardubice 1932, Lochman). Příspěvek v Českém lidu 5, 1950, 200.

Literatura:

PHSN.
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 20.2.2006