Český hudební slovník osob a institucí

Pokorný, Miroslav

Charakteristika: Tenorista

Datum narození/zahájení aktivity: 6.4.1925
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 21.7.1960

Pokorný, Miroslav, tenorista, narozen 6. 4. 1925, Brno, zemřel 21. 7. 1960, tamtéž.
 
Peněžní úředník (1945–51), pak zaměstnanec Správy radiokomunikací (od 1958). Člen sdružení OPUS (1942–46), pak Moravana (sólista). Soukromé studium zpěvu u Eduarda Hrubeše (1946–58), nověji u Josefa Války na JAMU (od 1958).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Hudební rozhledy 9, 1958, 837.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 22.2.2006